tiistai 26. marraskuuta 2019

Kommentoi linjastoluonnosta 15.12. mennessä!

Iloksemme voimme todeta, että aikaisemmin todetut haasteet ovat nyt takanapäin ja voimme julkaista ensimmäisen linjastoluonnoksen. Syksyllä alkanut projekti on poikinut paljon palautetta HSL:n palautejärjestelmään sekä tänne blogiin. Linjastoluonnoksessa ehdotetut ratkaisut pohjautuvat palautteen lisäksi etenkin liikkumiskyselyn tuloksiin sekä syyskuussa järjestettyyn asukastyöpajaan. Suunnittelussa on paljon rajoittavia reunaehtoja eikä kaikkia toiveita valitettavasti ole mahdollista toteuttaa, mutta nyt julkaistussa luonnoksessa olemme yrittäneet ratkoa suurimman osan nykyisessä linjastossa havaituista ongelmista. Nykyisen linjaston ongelmia ovat muun muassa liityntäyhteyksien reittien hitaus ja kiertelevyys sekä päätepysäkkien ongelmat Etelä-Helsingissä.

Linjastoluonnosta on mahdollista kommentoida 15.12.2019 asti. Kerro mielipiteesi jättämällä kommentti tämän postauksen yhteyteen ja vastaamalla myös postauksen lopussa olevaan kysymykseen. Projektiryhmämme paneutuu suunnitelmasta annettuun palautteeseen vielä ennen joulua ja pyrimme viimeistelemään suunnitelman vuoden loppuun mennessä.

Kommentit toivomme ensisijaisesti tänne blogiin, mutta vaihtoehtoisesti voit kertoa oman mielipiteesi HSL:n palautejärjestelmän tai asiakaspalvelun (puhelin, palvelupiste) kautta. Jos laitat viestisi palautejärjestelmän kautta, muista otsikoida viestisi ”Lauttasaaren linjastosuunnitelma”.

Linjastoluonnos


Linjastoluonnos koskee Lauttasaaren liityntälinjoja 20 ja 21(B). Tarkastelussa olivat mukana myös linjat 15 ja 104, joihin emme ehdota muutoksia. Yölinjaan 20N ei esitetä isoja muutoksia, mutta käsittelemme sitä omassa postauksessaan.

Tavoitteenamme on, että uusi linjasto voisi tulla käyttöön elokuussa 2020.

Lauttasaaren linjastoluonnoksen linjat. Linja 20 kulkee Katajaharjusta Isokaaren kautta Lauttasaaren metroasemalle ja siitä Ruoholahteen ja Punavuoreen. Linja 20B kulkee Katajaharjusta Isokaaren kautta Lauttasaaren metroasemalle. Linja 21 kulkee Lauttasaaren metroasemalta Vattuniemeen, josta Meripuistotietä pitkin Ruoholahteen ja Kampin terminaaliin. Linja 22 kulkee Katajaharjusta Isokaaren kautta Vattuniemeen.
Lauttasaaren liityntälinjastoluonnos ja linjojen 20, 20B, 21 ja 22 reitit.
Tästä klikkaamalla Lauttasaaren linjastoluonnos avautuu PDF-tiedostona ja voit suurentaa karttaa.

Linjat:
 • Linja 20: Punavuori–Ruoholahti (M)–Lauttasaari (M)–Katajaharju
 • Linja 20B: Lauttasaari (M)–Katajaharju
 • Linja 21: Kamppi–Ruoholahti–Vattuniemi–Lauttasaari (M)
 • Linja 22: Vattuniemi–Katajaharju

Vuorovälit (min)

Linja Arki, ruuhka Arki, päivä La, päivä Su, päivä Myöhäisillat
(n. klo 21->)
20 20 20 20 30 30
20B 20 20 20 30 30
21 6-7 10 10 15 15
22 30 30 - - -


Mikä muuttuu?


Seuraavaksi käymme läpi, mitä linjastoluonnoksen muutokset tarkoittavat eri alueille.

Vattuniemi


Isoimmat muutokset luonnoksessa tapahtuisivat Vattuniemessä. Nykyinen 21(B) vaihtuisi uuteen linjaan 21, joka liikennöisi välillä Kamppi–Ruoholahti–Vattuniemi–Lauttasaari (M). Linja tarjoaisi edelleen yhteydet Lauttasaaren metroasemalle, mutta myös yhteyksiä Ruoholahteen sekä Kamppiin. Lauttasaaren sisäistä liikkumista tukemaan perustettaisiin uusi linja 22, joka liikennöisi reitillä Vattuniemi–Katajaharju.

Muutoksia tiivistetysti:

 • Metroliityntä Vattuniemen eteläosien ja Lauttasaaren metroaseman välillä nopeutuisi suoremman reitin myötä
 • Saarelta tarjottaisiin suora bussiyhteys Kamppiin, mutta vaihdoton yhteys Vattuniemestä Etelä-Helsinkiin poistuisi
 • Vattuniemenkadulta yhteys Ruoholahteen nopeutuisi
  • Vastaavasti taas Vattuniemenkujan pysäkeiltä (1045, 1046) liityntäyhteys Lauttasaaren metroasemalle hidastuisi
  • Meripuistotielle tulisi palvelua
 • Itälahdenkadulle tulisi bussiliikennettä, jolloin kävelymatkat pysäkeille lyhenisivät
  • Uusien pysäkkien tarkat sijainnit ovat vielä määrittelemättä
 • Melkonkatu ja Heikkilänaukio rauhoitettaisiin bussiliikenteen osalta, eli bussiliikenne poistuisi näiltä kaduilta
 • Uusi linja 22 täydentäisi Lauttasaaren sisäisen liikkumisen tarpeita

Katajaharju


Katajaharjun yhteyksiin suunnitellut muutokset ovat suhteellisen vähäiset. Katajaharjusta ja Isokaarelta säilyisi vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja jatkossa se tarjottaisiin aina Bulevardille ja Punavuoreen asti (nykyisen linjan 21 tapaan). Liityntäyhteyksiä tihentämään perustettaisiin uusi linja 20B Lauttasaari (M)–Katajaharju.

Muutoksia tiivistetysti:

 • Katajaharjun liityntäyhteydet Lauttasaaren metroasemalle tihenisivät nykyisestä
  • Nykyisin 12–15 min välein ajettava yhteys Katajaharjun ja Lauttasaaren metroaseman välillä tarjottaisiin jatkossa 10 min välein 
 • Vuoroväli Lauttasaaren metroaseman ja Ruoholahden metroaseman välillä harvenisi nykyisestä
  • Joka toinen Katajaharjusta lähtevä vuoro jatkaisi siis Ruoholahden metroaseman kautta Etelä-Helsinkiin
 • Uudessa linjastossa Katajaharjusta ja Isokaarelta tarjottaisiin vaihdoton yhteys Bulevardille ja Etelä-Helsinkiin
 • Uusi linja 22 täydentäisi Lauttasaaren sisäisen liikkumisen tarpeita


Etelä-Helsinki


Etelä-Helsingin palvelu Ruoholahden ja Lauttasaaren suuntaan vaihtuisi luonnoksessa linjalle 20, Punavuori–Ruoholahti (M)–Lauttasaari (M)–Katajaharju. Linjan päätepysäkki sijaitsisi Punavuorenkadulla, jolloin yhteydet Lauttasaaresta Bulevardille ja Etelä-Helsingin kouluihin säilyisivät.

Muutoksia tiivistetysti:

 • Yhteys Eirasta Ruoholahteen ja Lauttasaareen muuttuisi vaihdolliseksi (päätepysäkki siirtyisi n. 800 m päähän nykyisestä)
  • Yhteys Vattuniemeen muuttuisi myös vaihdolliseksi
 • Vuorovälit harvenisivat nykyisen linjan 21 tarjontaan nähden
  • Nykyisin 12–15 min välein ajettava yhteys Etelä-Helsingin ja Ruoholahden metroaseman välillä tarjottaisiin jatkossa 20 min välein 

Bussi seisoo bussipysäkillä Lauttasaaressa.
Lauttasaaren liityntälinjaston luonnoksessa ehdotetaan muutoksia nykyisiin bussilinjoihin 20, 21 ja 21B.

Kysymyksiä ja vastauksia linjastoluonnoksesta 


Miksi nykyistä linjastoa lähdettiin muuttamaan?

Nykylinjasto on ollut käytössä vasta 2018 alkuvuodesta, mutta linjasto suunniteltiin jo vuonna 2014 länsimetron liityntälinjastosuunnitelmassa. Nyt parin vuoden liikennöinnin jälkeen liikenne ja matkustajamäärät ovat hieman jo vakiintuneet ison muutoksen jälkeen. Liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen olemme saaneet paljon palautetta, joiden pohjalta parannusehdotuksia on nyt lähdetty luonnostelemaan.

Lauttasaaren linjaston päätepysäkeissä Etelä-Helsingin puolella on ollut isoja haasteita Erottajan päätepysäkin poistuttua HSL:n käytöstä ja Hietalahdenrannan päätepysäkin osoittauduttua liikenteellisesti haastavaksi. Tulevaisuudessa myös Eiran päätepysäkki poistuu Lauttasaaren linjojen käytöstä, joten suunnitelmaa tehdään siis myös liikenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Miksei nykyisiä linjoja vain suoristettu Melkonkadulle?

Melkonkatu on todettu sopimattomaksi joukkoliikenteelle (kadun ahtauden takia), joten liityntälinjojen suoristaminen Melkonkatua pitkin ei ollut vaihtoehto. Vattuniemen linjan keskittäminen pelkästään Itälahdenkadulle kasvattaisi taas kävelymatkat Vattuniemen itäosista liian pitkiksi ja jättäisi samalla uuden koulun ja päiväkodin palvelematta. Eli nykyisellä linjastorakenteella vaihtoehtona on käytännössä vain nykyinen reitti, joka on suhteellisen kiertelevä. Nykyisellä linjastolla kävelymatkat ovat lyhyet ja palvelu on alueella kattavaa, mutta tätä reittilinjausta käyttämällä toivottua nopeutusta ei pystytä tarjoamaan.

Miksi vuoroväliä harvennetaan Vattuniemessä?

Vuoroväliä joudutaan hieman harventamaan nykyisestä, jotta linjastoa voidaan liikennöidä nykyisillä automäärillä ja nykyisten sopimusehtojen mukaisesti. Nykyisin Vattuniemessä liikennöidään ruuhka-aikoina 5–6 minuutin välein, joten tähän nähden vuoroväli harventuisi hieman. Ehdotetussa linjastossa ajettaisiin 6–7 minuutin välein, mutta tarjontaa olisi molempiin suuntiin. Eli tarjonnan puolesta liikenne jopa lisääntyy, mutta tien samalta puolelta tiettyyn suuntaan tarjonta hieman harventuisi. Kokonaisuudessaan Vattuniemeä palvelevien lähtöjen määrä kasvaisi siis nykyisestä. Nykyisin lähtöjä on noin 10–12 kappaletta tunnissa, mutta luonnoksen mukaisessa linjastossa niitä olisi noin 17–20 kappaletta tunnissa.

Jos haluan mennä bussilla Vattuniemenkadulta Lauttasaaren metroasemalle, miksi joudun kiertämään Melkonkujan kautta?

Linjan 21 osalta päädyttiin ehdotettuun ratkaisuun, koska nykyisellä linjastorakenteella liityntälinjaston koettuja ongelmia ei pystytty ratkaisemaan. Luonnoksessa päädyttiin ehdottamaan Vattuniemen linjan reitittämistä Itälahdenkadun ja Meripuistotien kautta, jonka myötä pystytään tarjoamaan nopeita yhteyksiä molempiin suuntiin. Tästä valitettavasti seuraisi se, että tarjonta tietyllä pysäkeillä ”kääntyisi väärinpäin”. Eli Vattuniemenkadun pysäkeiltä Lauttasaaren metroasemalle matkustaessa pitää mennä kadun länsipuolelle ja lähteä ns. väärään suuntaan. Itäpuolen pysäkeiltä tarjotaan sitten vaihtoehtoinen yhteys Ruoholahden suuntaan. Tämä ratkaisu olisi matkustajainfon ja linjaston selkeyden kannalta hieman ongelmallinen, mutta toisaalta tämä mahdollistaisi paljon toivottujen yhteyksien tarjoamisen.

Miksi Kamppi?

Etelä-Helsingin vähäisten päätepysäkkien johdosta ehdotetuksi päätepysäkiksi valikoitui linjalle 21 Kamppi. Tämä mahdollistaa myös Salmisaaren paremman palvelun Kampin suunnasta ja helpottaa osittain myös linjan 15 ruuhkia. Nykyinen päätepysäkki Eirassa ei ole linjan 21 käytettävissä tulevaisuuden suunnitelmien ja siitä seuraavan tilanpuutteen myötä, joten tässä kohtaa oli luontevaa pohtia muita ratkaisuja. Yhteys Etelä-Helsingistä Ruoholahteen haluttiin säilyttää, mutta nykyinen vuorotarjonta on matkustajamääriin nähden suhteellisen tiheää. Tämän myötä Etelä-Helsingin palvelu päätettiin luonnoksessa kohdistaa linjalle 20.

Miten nykyiset koulumatkayhteydet muuttuvat?

Nykyiset kouluyhteydet säilyisivät uudessakin linjastossa. Vattuniemen kouluun yhteydet nopeutuisivat Lauttasaaren sillan pysäkeiltä, mutta hieman hidastuisivat Lauttasaaren metroasemalta. Isokaarelle yhteydet pysyvät nykyisellään, mutta Lauttasaaren sillan pysäkeiltä tarjonta harventuisi. Lauttasaaren sisäistä liikkumista tukemaan perustettaisiin uusi linja 22 (Vattuniemi–Katajaharju), jonka myötä kouluyhteyksiä saataisiin parannettua myös Katajaharjun/Isokaaren ja Vattuniemen välillä. 

Kerro mielipiteesi luonnoksesta tämän postauksen kommenteissa ja vastaa alla olevaan kysymykseen!

Kysely oli auki 26.11.-15.12.2019. Kysely poistettu 18.12.2019.

168 kommenttia:

 1. Linja 22 kiertämään kauppakeskus Lauttiksen kautta, muuten hyvä suunnitelma.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista! Linjan 22 osalta pohdimme vaihtoehtoja, joissa reitti kulkisi myös Lauttiksen tai edes Gyldenintien metron sisäänkäynnin kautta, mutta näissä havaittiin ongelmia.

   Jotta linja pääsisi Lauttiksen pysäkeille, linjan tulisi käyttää jo valmiiksi ruuhkautunutta kääntöpaikkaa Lauttasaarentiellä matkustajat kyydissä. Tämä kierros myös kasvattaisi sisäisen linjan ajoaikaa, jolloin linjan liikennöinti suunnitellulla 30min vuorovälillä ei onnistuisi yhdellä autolla. Toisena vaihtoehtona pohdittiin ratkaisua, jossa ajettaisiin kuitenkin metroasemalle (Gyldenintie-Lauttasaarentie-Särkiniementie -kierrosta). Tässä ongelmaksi muodostui kääntyminen Lauttasaarentien ja Gyldenintien välillä, jonka on aikanaan ilmoitettu meille olevan liian ahdas bussiliikenteelle. Yksisuuntainen lenkki Gyldenintien kautta taas aiheuttaisi epäselvyyksiä matkustajainfoon, kun sama linja menisi samalta pysäkiltä sekä Katajaharjuun että Vattuniemeen.

   Poista
  2. Miten lidl kaupassa käynti onnistuu kun heikkilänaukiolle ei ajeta?

   Poista
 2. Tämä on hurja parannus nykyisestä järjestelystä. Hienoa HSL!!! Myönnän että uskoni teihin on välillä horjunut, mutta tämä on oikeasti varsin hyvä ratkaisu. Toivottavasti viette sen maaliin asti. Kiitos!

  VastaaPoista
 3. Aivan mahtavaa, että suora yhteys sentään Kamppiin olisi vajaan vuoden päästä viimein tulossa! On ollut aivan tolkutonta keskustaan päästäkseen joutua etu-lauttasaarelaisena ensin bussilla Ruoholahteen, josta maan alle ja ylös yhdeksi ainoaksi pysäkinväliksi Kamppiin! Postikatu olisi toki ollut ideaali, mutta tämä on todella toivottu uudistus. Ainoa miinus, että tätä jouduttiin ja joudutaan odottamaan nöin kauan.

  VastaaPoista
 4. 10+ linjalle 21. Lauttasaaren sisäinen liikenne paranee ehdotuksessa.

  VastaaPoista
 5. Edelleen yhteydet Jätkäsaareen ovat hitaita, vaikka asiointitarve sinne kasvaa (laivaliikenne, tuleva uimahalli jne.).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista! Aikanaan linjan 20 päätepysäkkiä pohdittiin siirrettäväksi Jätkäsaareen, mutta suunnitelmista luovuttiin jatkuvien rakennustöiden ja sopivan päätepysäkin puuttumisen myötä. Jätkäsaarelle tyypilliset ruuhkat (laivojen purku) olisivat myös merkittävä ongelma liityntälinjojen täsmällisyydelle Lauttasaaren päässä. Eli pahimmassa tapauksessa liityntäyhteydet Lauttasaaressa ko. linjalla eivät toimisi hetkellisesti ollenkaan bussien ollessa jumissa Jätkäsaaren ruuhkissa.

   Poista
 6. Miksi ei bussia ruotsinkieliselle yläasteelle eli unioninkadulle? Nuoret tarvitsevat arkea helpottavaa ja turvallista ratkaisua.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä! 3 kulkuneuvolla on liikaa pienille koululaisille esim Vattuniemestä Norsseniin!!

   Poista
  2. Ylä-asteellä olevat osaa käyttää jo julkisia varsin hyvin. Ala-astetta käyville olisi perusteltua.

   Poista
 7. Eli Vattuniemen vuoroväli heikkenee samalla kun matka-aika metrolle pitenee ja vaihtoton työmatka Punavuoreen poistuu. Missä kohtaa tässä oli kyseessä parannus? :) On aika paljon helpompi nykyisellään vaihtaa Kamppiin mennäkseen metroon sisätiloissa metron vuoroväleillä kuin jatkossa Punavuoreen mennäkseen vaihtaa bussista bussiin 21->20 harvaan vuoroväliin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista! Kuten muissakin muutoksista, toiselle parannus on valitettavasti usein toiselle heikennys. Suunniteltu luonnos perustuu pitkälti liikkumiskyselyn ja asukastyöpajan tuloksiin muiden asiakaspalautteiden lisäksi. Vattuniemen liityntäyhteyksien hidastuminen metrolle noilta mainituilta pysäkeiltä on valitettavaa, mutta tämä linjastorakenne mahdollistaisi samalla nopean yhteyden Ruoholahden suuntaan. Vaihdollisen matkan Punavuoreen voi tehdä joko vaihtamalla linjalle 20 esim. Lauttasaaren sillan pysäkillä tai vaihtoehtoisesti Kampissa vaihtamalla linjoille 14/18. Vattuniemen vuoroväli harvenee, mutta kokonaisuudessaan tarjonta lisääntyy, kun linja tarjoaa yhteyksiä molempiin suuntiin.

   Poista
 8. Onpa hienoa kuulla, että Katajaharjusta pääsisi jatkossa Vattuniemen kouluun jollakin lailla järkevästi jatkossa!! Tätä on odotettu Katajaharjussa!! Saaren sisäinen liikenne tällä hetkellä aika onnetonta, ainoastaan metrolle yhteys toimii (parhaiten siten että kävelee Koivusaaren asemalle). Vattuniemen eteläkärjessä nykyään myös on myös Lauttasaaren musiikkiopisto, johon oma 9-v tyttäreni kulkee kolmena päivänä viikossa ja sieltä sitten kotiin Katajaharjuun (matkaa 3,4 km).

  Toivottavasti VUOROVÄLEJÄ SUUNNITELTAESSA otetaan huomioon KOULUN ALKAMISAJAT (8.15, 9.00. 10.15) ja vastaavasti iltapäivästä koulun PÄÄTTYMISAJAT (13.15, 14.15, 15.15).

  Tammikuun 2020 alusta oma poikani alkaa kulkea Katajaharjun pohjoiskärjestä Vattuniemeen, vielä auki miten käytännössä koulumatkat sujuvat silloin, kun on liukasta / lunta. Toivottavasti bussi kulkisi jo silloin!!!!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täysin samaa mieltä tästä tarpeesta, joka palvelisi erityisesti koululaisia. Meillä tosin tarve täysin vastakkaiseen suuntaan eli Vattuniemestä Isokaarelle LYKiin. Jaan myös toiveen vuorovälien riittävästä saatavuudesta erityisesti aamuaikaan. Teinejä kun ei välttämättä saa liikkeelle just minuutilleen ;)

   Poista
 9. Loistavaa, kiitos! Taas pääsee lauttasaaresta jopa keskustaan. Eira oli hieman omituinen idea.

  VastaaPoista
 10. Hyvä suunnitelma. Tosiaan linja 22 kulkemaan ostoskeskuksen kautta ja linjalle 21 teliautoja, koska uskon että matkustajamäärät ovat kovat.

  VastaaPoista
 11. Mikä on pysäkin nimi Punavuoren kadulla, linjan 20 uudella päätepysäkillä?

  VastaaPoista
 12. Kiitos Katajaharjun asukkaana, että aiemmat kommentoinnit on otettu huomioon. Uusi lijasto mahdollistaa viimein Katajaharjusta suoraan Punavuoreen ja Vattuniemeen. Tulevat kyllä käyttöön!

  VastaaPoista
 13. Muutoin hyvä mutta Vattuniemen liitäntävuorot metroasemalle harvenevat ja kun 21 tulee Kampista niin ennustan, että ruuhka-aikana kulkee sitten kaksi 21-bussia peräkanaa kuten aikana ennen metroa. Eli, liintäntävuoro tulee sitten ruuhka-aikana ihan miten sattuu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En usko että ketjuuntuu. Nykyisellään porkkalankatu vetää ruuhkassakin aika hyvin.

   Poista
  2. Kiitos kommentista! Tämä oli yhtenä huolenaiheena myös suunnitelmaa tehdessä. Porkkalankadun remonttien myötä ajoaikavaihtelua on ollut useita minuutteja, mutta uskomme ajoaikojen vakiintuvan remonttien päätyttyä.

   Poista
 14. Vattuniemen vuorovälin harventuminen on erittäin huono asia. 15 minuutin vuoroväli sunnuntaisin on liian pitkä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sama kuin linjalla 65A aikanaan sunnuntaisin.

   Poista
  2. Kiitos kommentista. Sunnuntaisin vuoroväli kuulostaa harvalta nykyiseen verrattuna, mutta tässäkin kannattaa muistaa, että tarjontaa olisi molempiin suuntiin suunnitellulla vuorovälillä. Tiedostamme, että käytettävyydeltään ja selkeydeltään tämä ratkaisu ei ole optimi, mutta ehkä myös aikataulusuunnittelulla saataisiin hieman tahdistettua eri suuntia. Tällöin teoriassa palvelua olisi mahdollista tarjota alle 10min välein vastakkaisilta pysäkeiltä.

   Poista
 15. Etu-Lauttasarelaisena olen todella kiitollinen, jos saadaan suora linja Kamppiin!

  VastaaPoista
 16. Linja 22 on kyllä iso parannus saaren sisäisiin matkoihin kodin ja harrastusten/ystävien välillä! Onko tämän vaihtoehtona tarkasteltu pikkubussilinjastoa saaren ympäri katajaharju-vattuniemen ympäri- pohjoiskaari-koulu-pyrkkä-katajaharju? Tämä palvelisi koko saarta koululaisista vanhuksiin, kun pääsisi erittäin kattavasti kulkemaan kodin, koulujen, palveluiden, ystävien, harrastusten välillä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista! Pikkubussivaihtoehtoa pohdittiin myös osana ratkaisua, mutta huoleksi muodostui tarjottavat kouluyhteydet ja niiden myötä hetkellisesti isommat matkustajamäärät, jolloin pikkubussin kapasiteetti saattaisi aiheuttaa ongelmia. Perinteisesti todella kiemurtelevat ja harvoin ajettavat linjat keräävät myös heikosti matkustajia

   Poista
 17. Nyt kun linjan 21 suunta metroasemalle muuttuu niin Vattuniemenkatu 10 pysäkille pitää ehdottomasti saada katos. Muuten ihmiset seisovat sateessa odottaen bussia tulevaksi Kampista mikä voi ruuhkasta riippuen kestää kauan. Oli muuten todella typerää viedä Lauttasaaren sillalta ajokaista jos 21 menee jatkossa edes takaisin Kamppiin. Aiemmin on pystynyt laskemaan minuutilleen milloin 21 tulee Itälahdenkadun päättäriltä, nyt sitten pitäisi arvioida milloin se saapuu Kampista jotta pääsee Lauttasaaren metrolle. Ei hyvä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Helsingin fillarikommunistit on typeriä, joten sieltä voi odottaa vain typeriä päätöksiä. Äänestä jatkossakin vihreitä niin koko silta muuttuu pyörätieksi.

   Poista
 18. Hienoa,että suora ja nopea linja keskustaan toteutuu! Valikoima vaikutti hyvin kattavalta ja huomattavasti järkevämmältä kuin nykyinen. Hyvä,että myös yhteys Punavuoreen jää, vaikkakin vaihdon kautta. Kiitos!

  VastaaPoista
 19. Linja 21 on erinomainen ja se tulee toteuttaa tuollaisena, kuin se on tässä luonnoksessa! Lisäksi Lauttasaaresta jokin yhteys Jätkäsaareen olisi hyvä!

  VastaaPoista
 20. Salmisaaren työmatkalainen kiittää lämpimästi tulevasta suorasta linjasta 21 Kamppiin, vaikkakin Postitalo olisi ollut vielä parempi päättäen.

  VastaaPoista
 21. Linjastoluonnos on asiallinen lähtökohtaan eli nykyiseen linjastoon ja metroliikenteen alkamisen aiheuttaman palvelutason laskuun nähden.

  Muutamia kysymyksiä aiheeseen liittyen:

  1. HSL:n periaatteena on tehdä mahdollisimman monesta yhteydestä vaihdollinen. Miksi Punavuori-Lauttasaari on niin tärkeä ja oleellinen yhteys, että vaihto Kampissa ei tämän välin matkustajille kelpaa?

  2. Jos koululaiset tarvitsevat suoran linjan Larusta Punavuoreen, miksei tätä linjaa liikennöidä muutamalla lähdöllä koulujen alkamis- ja päättymisaikaan?

  3. Yölinjaa 20N ajetaan niin pienillä busseilla ja harvalla vuorovälillä, ettei yhden auton kyytiin meinaa mahtua kaikki halukkaat matkustajat. Voitteko ystävällisesti järjestää normaalikokoisen bussin Lauttasaaren yöliikenteeseen kuten oli ennen metroliikenteen aloittamista?

  4. Aikoinaan Lauttasaareen kulki yölinja välillä Kannelmäki-Lauttasaari. Voitteko harkita Kannelmäen ja Lauttasaaren yölinjan yhdistämistä kuten ennen oli? Tähän linjaan ei tarvita Erottajan suljettua terminaalia ajantasauspysäkiksi.
  Kun metroliikenne lakkaa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista! Punavuori tarjoaa toki päättärinä myös toivottuja kouluyhteyksiä Etelä-Helsingin kouluihin, mutta akselilla Hietalahdenranta-Bulevardi-Punavuori on myös paljon työpaikkoja. Näiltä alueilta yhteys Ruoholahden metroasemalle sujuvoittaa liikkumista Espoon suuntaan. Yölinjan 20N osalta ei olla esittämässä isoja muutoksia, mutta uskoisimme linjan 20N lähtöjen sijoittamisen linjan 21 busseille onnistuvan jatkossa jokaisen lähdön osalta. Suunnitelmissa on julkaista ensi viikon maanantaina postaus koskien linjaa 20N.

   Poista
  2. Miksi 20;n päättäri on Viiskulmassa, eikä Laivurinkadun päässä? Ei täällä etelässä kaikki elä pääomatuloilla, vaan osa joutuu käymään töissä. Yhteys etelästä Ruoholahteen heikkenee uudistuksessa merkittävästi. Aamulla vielä Viiskulmaan kävelee, mutta illalla ei enää kauppakassien kanssa Viiskulmasta Pietarinkadulle.

   Säästääkö Laivurinkadun ajamatta jättäminen oikeasti niin paljon, että kannattaa?

   Poista
 22. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 23. Toivottavasti Vattuniemestä kulkevat bussit ovat sellaiset, että niihin mahtuu reippaasti rattaita. Nyt tarhat siirtyvät pian niin, että linja 22 ajaa vattuniemen ruotsinkieliset skidit isokaarelle kun tarha valmistuu. Ruuhkaista toivottavasti ei tule olemaan, mutta kun nykyisinkin haasteellista mahtua 21:llä Vattuniemestä metrolle rattailla ja ”kävelevillä” skideillä, niin jatkossa ehkä vielä haasteellisempaa? Eli rattaille ystävällisiä busseja toivoen, kiitos hyvästä ehdotuksesta!

  VastaaPoista
 24. Vattuniemeläiseltä suuri kiitos 21 linjasta kamppiin. Näillä linjoilla selvitään lisäksi metrolle ja saaren sisäisesti. Kiitos.

  VastaaPoista
 25. Uuden bussilinja 20:n päätepysäkkisuunnitelma Rööperissä on hieman outo eikä palvele kaikkia kouluja ja oppilaitoksia tasavertaisesti. Päätepysäkin sijoittaminen Pursimiehenkadulle Viiskulman nykyiselle jo olemassa olevalle pysäkille luulisi olevan parempi myös siksi että katu on leveämpi kuin Punavuorenkatu. Lisäksi monelle oppilaalle bussin vaihto 21:stä 20:een on yksi etappi lisää koululaisen aamuun.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista! Päätepysäkkiä (jossa väkisinkin tasataan aikaa ja odotellaan seuraavaa lähtöä) ei mielellään sijoittaisi tiheästi liikennöivien linjojen reitille, koska tästä aiheutuisi väistämättä ongelmia muille linjoille. Vaihdottoman yhteyden siirtyminen Isokaaren linjalle valitettavasti lisää osalle vaihdon, mutta osalle tarjoaa vaihdottoman yhteyden. Vattuniemestä vaihdon Punavuoren suuntaan voi tehdä Kampissa linjoille 14/18.

   Poista
  2. Koululaiset ovat käyttäneet 21-yhteyttä Punavuoren ja Ullanlinnan kouluihin. Ohjaaminen heitä Kamppiin, jossa on paljon enemmän liikennehässäkkää, on ihan eri juttu pienelle lapselle = ei hyvä vaihtoehto.

   Poista
 26. Jokin linja Lauttasaaresta Töölön kautta Munkkiniemeen olisi erittäin hyvä! Nyt sinne alueelle työ- ja opiskelupaikoille ei kyllä juuri mitenkään Larusta pääse julkisilla...

  VastaaPoista
 27. Sisäinen linja 22 kulkemaan Lauttiksen kautta eikä Tallbergin puistotietä pitkin, niin palvelee paljon laajemmin saaren asukkaita, myös liityntälinjana.

  VastaaPoista
 28. Lisäys äskeiseen: eikö linjaehdotuksia 22 ja 20B voi yhdistää? Linjat eroaisivat toisistaan vain Gyldenintien osuuden ja loppupätkä Lauttiksen osalta. 22 kulkisi kuitenkin Gyldenintien metrosisäänkäynnin vierestä, tosin se vaatisi uuden pysäkin Tallbergin puistotielle mutta silti. Tuntuu haaskaamiselta että perustetaan 2 uutta linjaa jotka ajavat miltei samaa reittiä Katajanokalta Gyldentintien metroaseman kohdalle/vierestä...Lisäksi osa Katajanokan matkustajista voivat jo aikaisemmin valita Koivusaaren metroaseman ja/tai valita 20:n jolla pääsee sekä Gyldentintien ja Lauttiksen metrosisäänkäynnille. Luulisi että vaihtoehtoja on riittävästi...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linjojen yhdistämistä pohdittiin sekä 22+20B osalta että myös 20B ja 21 osalta, mutta näissä kaikissa vaihtoehdoissa törmättiin ongelmiin. Syöttöyhteys metrolle linjan 22 ehdotetulla reitillä vaatisi tosiaan uuden pysäkin, mutta kyseisellä kohdalla tuon järjestäminen on haasteellista. Jos taas ajettaisiin reittiä Särkiniementie-Lauttasaarentie-Gyldenintie, niin ongelmaksi muodostuu liian ahdas kääntyminen Lauttasaarentien ja Gyldenintien välillä. Matkustajainfon kannalta olisi myös ongelmallista, että yhdistetyllä 20B ja 22 linjalla syöttöyhteys Katajaharjuun olisi toisella puolella tietä verrattuna linjaan 20. Lisäksi yhteydet Lauttiksen pysäkille harvenisivat ehdotukseen verrattuna. Kääntymisongelmat voitaisiin taklata ajamalla Gyldenintien kierrosta vain yhteen suuntaan, mutta tästä aiheutuisi paljon epäselvyyksiä matkustajille (samalta pysäkiltä samalla linjalla yhteyksiä Katajaharjuun/Vattuniemeen) sekä liityntäyhteyksiin tulisi väkisinkin ylimääräinen ja hidas kierros Lauttasaarentien kautta

   Poista
  2. Entä pidennys 21A Katajaharjuun, se korvaisi edullisesti molemmat linjat 20B että 22.

   Poista
  3. Epäselvyydet samalta pysäkiltä useaan paikkaan menevien bussien tapauksessa ehkä olisi ratkaistavissa sillä, että bussit olisivat samoja kuin nykyisin ts. niitä, joissa näkee tekstinä päätepysäkin/suunnan.

   Poista
 29. Minulle on ollut erittäin tärkeä nykyinen 21 reitti eli päästä Punavuoreen töihin ja takaisin Lauttiksen tai Gyldenintien pysäkiltä. Nyt kaavailtu bussi nro 20 ajaisi saman asian, mutta 20 minuutin vuoroväli olisi todella pitkä. Toivon hartaasti nykyisen kaltaisen vuorovälin säilyttämistä tuohon suuntaan. Punavuoreen ei pääse metrolla, mutta Kamppiin pääsee.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pääset Punavuoreen Kampista vaihtamalla muutaman minuutin välein kulkeviin 14 ja 18:lla. Punavuori ei ole ensisijainen kohde Lauttasaaresta kuin yksittäisille henkilöille, Kamppi sen sijaan on koko maan tärkein joukkoliikenteen hubi.

   Poista
  2. Kiitos kommentista! Suunnitelmassa tavoitteena oli kohdistaa käytettävissä olevia resursseja paremmin palvelemaan Lauttasaarta, jonka takia päädyttiin ehdottamaan tuon Etelä-Helsingin yhteyden siirtämistä linjalle 20. Tässä vaihtoehdossa yhteys kuitenkin säilyy, vaikkakin harvemmalla vuorovälillä. Tämä taas mahdollistaa muun muassa toivotun liityntäyhteyden tihentämisen Katajaharjun ja Lauttasaaren metroaseman välillä.

   Poista
  3. Koululaiset ovat käyttäneet 21-yhteyttä Punavuoren ja Ullanlinnan kouluihin. Ohjaaminen heitä Kamppiin, joss on paljon enemmän liikennehässäkkää, on ihan eri juttu pienelle lapselle = ei hyvä vaihtoehto.

   Poista
  4. Kiitos ThomasLouis kommentistasi, silla meilla on aivan sama huolenaihe.

   Poista
 30. Hyvältä kuulostaa, vuoroväli saaren sisällä voisi kyllä olla tiheämpi. Kokonaisuutena varmaan tämä luonnos palvelisi koko saarta nyt kun suoralla bussilla pääsisi mahdollisesti Kamppiin. Teen itse paljon iltatöitä jolloin 20N ja 112N ovat tulleet tutuksi. Lauttasaarentien läpi pitäisi saada tiheämpää liikennettä yöaikaan. Nyt 30 min välein, 20N:llä joutuu kävelemään sen 800m. Olisi hyvä jos Lauttasaarentien läpi menisi ainakin 15min välein bussi metron ulkopuolella öisin.

  VastaaPoista
 31. Terve. Ihan fiksusti asioita on ajateltu. Muutaman muutoksen tekisin;

  Linja 20 ja 20B yhdeksi linjaksi vaikkapa 15 min vuorovälillä, viikonloppuisin 20 min riittää. Katajaharjun lähelle menee lisäksi 104 sekä uusi linja 22 jonka voisi reitittää metroaseman kautta.
  Linjalle 21 B-reitti Vattuniemi-Lauttasaaren metroasema. Samalla 21 perusreiteille riittäisi ruuhkaan 10 min vuoroväli kun välissä sukkuloisi vielä B-reitti. Kustannukset olisi about sama kuin nykyisessä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista! Linjojen yhdistämistä tosiaan pohdittiin suunnitelmia tehdessä, mutta ongelmia aiheuttaa käytettävissä oleva infra Lauttasaaren metroaseman läheisyydessä. Meille on kerrottu käännöksen Lauttasaarentieltä Gyldenintielle olevan sopimaton bussiliikenteelle ahtauden takia, joten vaihtoehdoksi jäisi yhden suuntainen lenkki Gyldenintien kautta tai sitten jokaisen vuoron ajattaminen matkustajat kyydissä Lauttasaarentien kääntöpaikan kautta. Kumpikaan vaihtoehdoista ei ole houkutteleva ja aiheuttaisi epäselvyyksiä matkustajainfoon, kun sama linja tarjoaisi samalta pysäkiltä yhteyksiä Katajaharjuun ja Vattuniemeen.

   Poista
 32. Siis eikö linjoja 20B ja 21 voisi yhdistää niin että ajettaisiin 20 min välein linjaa 21A Kamppi M - Vattuniemi - Lauttasaari M - Katajaharju ja 20 min välein suunnitelman mukaisia linjoja 20 ja 21? Tuo näyttäisi typerältä, jos katsoo linjan karttaa tietämättä kontekstia, mutta sen jälkeen olisi vaihdoton yhteys Katajaharjun ja Vattuniemen välillä pienemmillä kustannuksilla.

  VastaaPoista
 33. My commuting will increase by 20min one way because line 21 will disappear. Vattuniemen to Eira. Bad development

  VastaaPoista
 34. I am very happy with the direct connection between Vattuniemi and Punavuori which I take every day to get to work. I really hope this will not disappear.

  VastaaPoista
 35. Bussi 20 Punavuoreen tulisi ehdottomasti ruuhka-aikoina kulkea vähintään 10min välein

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täällä toinen täysin samaa mieltä!

   Poista
 36. Vattuniemestä ei tarvita suoraa linja-autoyhteyttä keskustaan koska sinne pääsee hyvin metrolla ja liityntäliikenteellä metroasemalle. Linja-autoista pitäisi päästä kokonaan eroon, ja erityisesti keskustassa niitä pitäisi välttää. Tarvitaan kestäviä liikennemuotoja. Linja-autot vievät keskustassa tilaa ja saastuttavat. Liityntälinja metroasemalle riittää hyvin, ja kuten tiedetään, niin kokonaismatka-aika keskustaan ei ole linja-autolla kovinkaan paljoa lyhyempi kuin liityntäliikenteellä ja metrolla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vattuniemestä nimenomaan tarvitaan suora bussiyhteys keskustaan, ja mieluiten vielä rautatieasemalle (Postikadulle), jolloin junalla jatkavien vattuniemeläisten ja norsenilaisten (vaihto 10-spåraan) matkanteko helpottuu huomattavasti. 21V:n poistuminen oli monelle vattuniemeläiselle todella huono asia, ja nyt uusi 21 voisi korjata tätä tehtyä virhettä.

   Poista
 37. Milläköhän tavalla tämä on parannus vattuniemen osalta, kysynpä vain. Matka-aika pitenee ja vuoroväli harvenee. Kertakaikkisen huono uudistus.

  VastaaPoista
 38. Suora ja nopeampi yhteys Vattuniemestä Kamppiin on loistava parannus nykytilanteeseen. Liityntäbussit ovat olleet järjettömän hitaita ja täysiä ruuhka-aikaan eli kävellen pääsee jopa nopeammin. Toki Vattuniemestä muutama aamu- ja iltapäivävuoro suoraan Eiraan olisi varmasti varteenotettava vaihtoehto ja uskon, että niille vuoroille riittäisi paljon matkustajia.

  VastaaPoista
 39. Rajoittaviin reunaehtoihin ja nykyisiin sopimusehtoihin nähden erittäin hyvä linjastosuunnitelma. Järkyttävän merkittävä parannus nykyiseen linjastoon Vattuniemen osalta. Tuolla linjastolla voisi myös oman sijannin mukaan valita itselleen nopeimman suunnan, joko Lauttasaaren metrolle tai 21V-tyyliin suoraan bussilla Meripuistotietä pitkin Ruoholahteen ja keskustaan. Myös Pajalahden päiväkotin saisi takaisin lähipysäkin. Olisi kiinnostavaa tietää alustavaa suunnitelmaa, mihin kohtiin linjalle 21 tulisi uusia pysäkeitä?

  VastaaPoista
 40. Esitys heikentää merkittävästi liityntäliikennettä Heikkiläntorin varrella asuvilta sekä ei tue pitkän Särkiniementien (Wavulinintien jälkeinen osa) suurta asukasmassaa. Bussit ovat jo nyt aamuisin täynnä Heikkiläntorin kohdalla ja ajavat pysähtymättä ohi joten suunniteltu muutos johtaisi pahimmmillaan täydelliseen liityntäliikenteen puutteeseen ruuhka-aikoina. Nykyiset 21 ja 21B tulee säilyttää ennallaan tai tiheämpänä verkostona Lauttasaaressa, sen sijaan päätöspysäkki kaupungissa voi vaihtua jos tarpeen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Käsittääkseni ruuhkat juuri helpottuisivat, sillä kuormitus jakaantuisi kahteen suuntaan; osa Vattuniemeläisistä lähtisi 21:llä Ruoholahden, Ruoholahden metroaseman ja keskustan suuntaan ja osa Lauttasaaren metroaseman ja Lauttiksen suuntaan. Lisäksi osa matkustajista esim. koululaiset käyttäisivät myös linjaa 22.

   Poista
 41. Ihmettelen, että muualta te karsitte linjoja ja vaikeutatte ihmisten kulkua monilla vaihdoilla, mutta Lauttasaarelaiset saa uusia linjoja ja vaihdottomia linjoja keskustaan! Pikkaisen eriarvoisuuden makua tässä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nyt haloo. Tässä palautetaan tilannetta, josta metron myötä tuli todella järjettömiä valuvikoja. Onko oikein kävellä vajaa kilometri Helsingissä väärään suuntaan päästäkseen suoralla yhteydellä metrolla keskustaan? Saati iäkkäät ihmiset! Yhtenä esimerkkinä. Ilmeisesti et asu täällä.

   Poista
 42. Hienoa erityisesti linja 22 ajatellen koululaisten liikkumista niin kouluun kuin harrastuksiin. Mutta linja pitäisi saada käyttöön jo vuodenvaihteessa eikä vasta elokuussa kun suuri osa Myllykallion koulusta siirtyy Vattuniemeen väistöön.

  VastaaPoista
 43. Hieno suunnitelma. Kiitos!

  VastaaPoista
 44. Toivoisin että heikkilänaukion pysäkeiltä kulkisi jatkossakin linja metroasemalle

  VastaaPoista
 45. Suunnitelma näyttää erittäin järkevältä linjan 21 osalta. Sen sijaan pätkälinjat 20B, 22 (ja osin myös säilyvä 104) vaikuttavat tehottomilta.

  Ehdotan seuraavia muutoksia luonnokseen:
  - linja 104 jatketaan nykyiseltä Lauttasaaren päätepysäkiltä ehdotettua linjan 20 reittiä Punavuoreen. Se siis ajaisi Lauttasaarentien päästä päähän, kuten T-bussit ennen metroa.
  - linja 20 käännetään ehdotetulle linjan 22 reitille Vattuniemeen, jolloin erillistä linjaa 22 ei tarvita. Linja 20 ei siis aja Punavuoreen, vaan sinne ajaa linja 104.

  Hyödyt:
  - Isokaarella säilyy tasainen 10 min vuoroväli ruuhkassa
  - Vattuniemen itäosasta tiheämmät yhteydet metrolle ja Lauttasaaren länsiosiin
  - vaihdoton yhteys Etelä-Helsingin ja Etelä-Espoon välille (matkan varrella Lauttasaaren lisäksi mm. Salmisaaren työpaikka-alue)

  Yhteydet muualta Lauttasaaresta Lauttiksen ja terveysaseman tienoille hieman heikkenisivät, mutta säilyisivät kuitenkin varsin hyvinä.

  Selkeyden vuoksi linjat voisi nimetä myös näin:
  20: Lauttasaari (M)–Katajaharju (vuoroväli ruuhkassa 20 min)
  21: Kamppi–Ruoholahti–Vattuniemi–Lauttasaari (M) (vuoroväli ruuhkassa 6-7 min)
  22: Vattuniemi–Katajaharju (vuoroväli ruuhkassa 20 min)
  104:Punavuori–Ruoholahti (M)–Lauttasaari (M)–Westend-Haukilahti (vuoroväli ruuhkassa 20 min)


  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linjaa 104 ei missään nimessä kannata jatkaa Punavuoreen, sillä se on liityntälinja metrolle, jolloin sen pitää kulkea aikataulussaan. Jos päätepysäkki olisi Punavuoressa, bussi todennäköisesti kulkisi miten sattuu ruuhkan vuoksi. Kannatan kyllä linjan 104 jatkamista, mutta Kamppiin, jolloin linjalla pääsisi Salmisaareen ja Ruoholahteen.

   Poista
 46. Positiivista suunnitelmassa on yhteys Katajaharjun ja Vattuniemen välille Isokaarta pitkin linjalla 22. Tällaista yhteyttä on kaivattu varsinkin, kun linja 501(V) lopettiin. Linjan 22 vuoroväli on vain liian harva kuten on myös linjan 20, jonka tulisi mielestäni liikennöidä vähintään 10 min välein ruuhka-aikana, 15 välein muulloin ja korkeintaan 20 min välein myöhään illalla. 30 min on niin pitkä vuoroväli, että se tekee bussin käytöstä hankalaa. Yhteys Etelä-Helsinkiin ja Punavuoreen täytyy säilyä käyttökelpoisena, koska metrolla ei pääse näihin paikkoihin ja toisaalta raitiovaunuun vaihtaminen ei ole aina käytännöllistä. Linjan 22 vuoroväliä tulisi tihentää arkisin ja lisäksi sen tulisi liikennöidä myös viikonloppuisin. Jos linjojen 20 ja 22 vuorovälejä tihennettäisiin, linja 20B olisi tarpeeton.

  Vattuniemen osalta linjan 21 liikennöinti suoraan Kamppiin on selkeä ja varmasti toivottu parannus nykytilanteeseen, mutta sen kustannuksella ei saa heikentää Katajaharjun ja Länsi-Lauttasaaren yhteyksiä Etelä-Helsinkiin, jossa mm. saaren monet ruotsinkieliset yläkoululaiset käyvät koulua. Linjan 21 vuororesursseista osa tulisi mielestäni suunnata linjoihin 22 ja 20.

  VastaaPoista
 47. Säilyyhän erinomainen linja 104 ennallaan??

  VastaaPoista
 48. Yhdistäminen säästäisi niin paljon kustannuksia, että linjojen 20B ja 21 yhdistäminen olisi järkevä, vaikka yhdeltä pysäkiltä lähtisikin busseja kahteen eri suuntaan. Eri suuntiin kulkevat bussit voisi vaan sitten eriyttää toisistaan kahdelle eri pysäkkikatokselle omine kyltteineen.

  VastaaPoista
 49. This does not make sense. We already have a fast metro connection to Kamppi. Why not change the 20 going to Kamppi and keeping the 21 going to Punavuori? My children and many of their school mates take the 21 from Vattuniemi to Punavuori and as primary school children are too young to take the bus back alone without direct line. Those living in Katajaharju end of Lauttasaari will anyway have have a faster connection to Punavuori in case they need it due to the more frequent 21 (in case they keep the 21 more frequent schedule). Those needing to go to Kamppi will have as fast connection with Metro. Everyone cannot be a winner but I do not understand the idea behind 20 "taking over" the 21 line to Punavuori, is there some statistic behind it?

  VastaaPoista
 50. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jes, erittäin hyvä! Ymmärränkö oikein, että 21 kiertää kumpaankin suuntaan Melkonkujan kautta ja vain linja 22 tulee kulkemaan Nahkahousuntietä pitkin?

   Poista
 51. Uudistus näyttää oikein hyvältä! 21:en osalta toiveena olisi että pääteasema olisi Postikadulla eikä Kampissa. Eli niin kuin vanhaan hyvään 21V-aikaan! Helpottaisi paljon mm. kaikkia junalla jatkavia/saapuvia ja myös norsenilaisia, jotka voisivat kävellä Postikadulta Mannerheimintien 10-raitiovaunuun.

  VastaaPoista
 52. Uudistus heikentää selvästi liityntäyhteyksiä Heikkilänaukion ympäristöstä Lauttasaaren metroasemalle. Kampin jonkin verran parantunut yhteys ei auta, jos matkan määränpää on muualla metroradan varrella. Nyt vuorovälit metrolle harvenevat ja isona huolena on myös linjan 21 aikataulujen pitävyys, kun bussit voivat hidastella ruuhkassa Kampista kulkiessa. Rinnakkainen linja 22 ei tässä kovin paljon auta, jos sitä pitäisi odottaa eri pysäkillä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Heikkilänaukion kohdalle Itälahdenkadulle tulee erittäin todennäköisesti 21 pysäkit molempiin suuntiin.

   Poista
 53. Linjan 21 uusi luonnos on todella huono. Metro menee jo Kamppiin. 21 vie joka päivä täysiä bussillisia Vattuniemestä Punavuoreen veronmaksajia töihin sekä koululaisia ruotsinkielisiin ja kansainvälisiin keskustan kouluihin. Joka päivä bussit ovat aivan täynnä Vattuniemestä Fredalle asti ja Bulevardilta takaisin Vattuniemeen. Alakoululaiset tulevat koulusta kotiin Vattuniemeen tutulla 21-bussilla, ja luonnoksen mukaan tämä ei enää tulevaisuudessa onnistuisi. Vattuniemeen Bulevardilta tulee koululaisia joka päivä jo vain meidän koulusta n 6-10 alakoululaista. Miten he pääsisivät uudella linjalla yhdellä kulkuneuvolla kotiin? Eivät mitenkään. Pitäkää 21 linja ennallaan ja antakaa sen mennä Punavuoreen ja Bulevardin kautta takaisin Vattuniemeen. Jo nyt bussien väli on todella pitkä niin älkää nyt vain pidentäkö vielä odotusaikojakin. Tämä luonnos huolestuttaa meidän perhettä valtavasti.

  VastaaPoista
 54. Vattuniemi-Eira linjaa lähes päivittäin käyttävänä tämä muutos on todella huono.
  Muutos pakottaa liikkumisen Kampin kautta, joka on pahin mahdollinen ruuhkakeskus ja lisää matka-aikaa huomattavasti. (Varsinkin uuden linjan 20 suunniteltujen vuorovälien ollesssa noin pitkät) En ymmärrä bussin tarvetta Lauttasaaresta Kamppiin, koska sinne menee jo metro. Sen sijaan Eiraan ei. Mikäli bussi 20 ei mene Vattuniemeen, niin toivon mukaan ainakin sen vuorovälejä vielä mietitään uudestaan.

  VastaaPoista
 55. Kiitos tästä! Suoraa bussia Vattuniemestä keskustaan on kaivattu ja odotettu.
  Yritän itse aina valita matkustuksen maan päällä jos se vain on mahdollista.
  Tahdon nähdä ja inspiroitua kaupungista, siksihän täällä asun. Maan alla matkustus ei tarjoa kaupungista mitään uutta. Matkan teossa on kyse myös vaivattomuudesta, ei aina matka-ajan pituudesta, joten yksi kulkuväline vaihtojen sijaan on varteenotettava vaihtoehto.

  Olisin toivonut, että reitti olisi suunniteltu toisin päin. Nyt hieman huolettaa kuinka tarkasti aikataulu pitää Vattuniemestä Kamppiin kun lähtöpaikka on Kamppi. Nyt bussin saapuminen pysäkille on ollut helppo tietää kun päätepysäkki on Vattuniemessä.

  VastaaPoista
 56. Suosittelen että linjaa 21 jatkettaisiin Asema-aukiolle jossa sen päätepysäkki oli ennen vanhaan. Työpaikkani sijaitsi Lauttasaaressa vv. 2005-2014. Tällöin vaihdoin yleensä rautatieasemalla lähijunasta linjalla 21V, 65A tai 66A riippuen siitä mikä näistä tuli ensinnä. Kesää 2008 muistan kauhulla. Linjat 65A ja 66A katkaistiin Simonkadun raitiotien asennuksen ajaksi ja yhdeksänä ensimmäisenä viikkona maanalaisenkin liikennettä oli samanaikaisesti Kulosaarensillalla tehdyn kiskotyön vuoksi harvennettu huomattavasti juuri siinä osassa 65A:n ja 66A:n reittiä, jonka nämä linjat ja niiden ajamatta jäävää osuutta korvannut linja 65X kaikki jättivät ajamatta. Haagan ja Lauttasaaren välisellä matkalla tulloin oli moottoripyörä tarpeen ne viisi viikkoa yhdeksästä, joille en onnistunut saamaan vapautusta työstä. Muutamaa vuotta myöhemmin kyseinen maanalaisen reitillä oleva silta vaihdettiin ja tuon sillanvaihdon aikana maanalaisliikenne kyseisen sillan länsipuolella oli kokonaan poikki. Maanalaista korvanneet bussit jättivät kolme maanalaisen silloista asemaa ajamatta ja bussit, joihin vaihtamalla maanalaista korvaavilta busseilta pääsi kaikille näille kolmelle asemalle, olivat juuri silloiset Lauttasaaren bussit 65A ja 66A. Onneksi sain tuon viikon puhuttua vapaaksi töistä, jos tämä ei olisi onnistunut olisi moottoripyörä jälleen ollut tarpeen.

  Lisäksi minulla on huonoja kokemuksia suurinta osaa Lauttasaaren sisäisistä busseista viime aikoina ajaneesta Tammerlundin Liikenne Oy:stä. Vanhakaupungin ja Munkkiniemen välisellä linjalla 52 poistuessani autosta, jonka rekisterinumeron muistan yhä nyt 30 vuotta myöhemmin olleen ARN-303, kotipysäkilläni 6.4.1989 iltapäivällä kuljettaja sulki ovet siten että ne usean ilmakehän paineella osuivat käsiini ja jalkoihini. Lauttasaareen olisi syytä saada joku luotettavampi liikennöitsijä Tammerlundin tilalle.

  VastaaPoista
 57. Suunnitelma heikentää etelä-Helsingin bussiyhteyksiä Ruoholahteen. Bussilla Kamppiin ja Metroon vaihto Kampissa ei ole tyydyttävä vaihtoehto. Lisää matka-aikaa huomattavasti. Jos suunnitelma kuitenkin tälläisenään toteutuu, tulee ruuhka-aikoina uuden linjan 20 vuoroväliä tihentää. 20min aivan liian vähän. Oletteko livenä matkustaneet sillä?

  VastaaPoista
 58. Linjan 22 vuoroväli on suunnitelmassa todella harva. Olisiko mitenkään mahdollista saada suoraa yhteyttä Katajaharju-Isokaari-akselilta Vattuniemeen uudelle koululle jo alkuvuodesta? Pyöräilykaudella matka on ok, mutta pimeässä tammi-helmi-maaliskuussa vaihdollinen yhteys alakoululaisille on vaikea ja aikaa vievä.

  VastaaPoista
 59. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 60. Olen samaa mieltä edellisen kirjoittajan kanssa, että on todella harmillista, että Punavuoreen mentäessä matka pitenee entisestään, kun joutuu vaihtamaan toiseen linjaan. Jos näin kuitenkin käy, niin toivottavasti edes linjan 20 aikataulut mietitään siten, että bussinumero 21:stä vaihdettaessa linjaan 20 bussien aikataulut menevät hyvin yksiin ja mahdollisuus ehtiä töihin aamulla tasatunniksi onnistuu vaivatta, eikä esim. linjaa 20 joudu odottelemaan Lauttasaaren sillalla pitkään. Matka Punavuoreen Vattuniemestä on kuitenkin vain alle 5km, niin ei ole kenenkään edun mukaista, että sitä matkaa joutuu tekemään 45-60min.

  VastaaPoista

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Matka Vattuniemestä Punavuoreen kestää jo nykyisellään ruuhka-aikaan pahimmillaan 45 minuuttia. Jos ajatellaan, että jatkossa liityntä on toiseen bussiin Lauttiksella eikä liityntälinjojen kulkua pystytä tarpeeksi hyvin synkronoimaan, on todennäköistä, että matka-aika venyy vähintään tuohon 60 minuuttiin. Bussi-metro-bussi -yhdistelmällä matkaan mennee arviolta 40 minuuttia (olettaen, että esim. Kampissa ei joudu odottamaan linjaa 14 kohtuuttomasti), mutta kaksi vaihtoa alle 5 kilometrin matkalla kuulostaa kyllä melko paljolta.

   Poista
 61. Samaa mieltä edellisen kirjoittajan kanssa että "Matka Punavuoreen Vattuniemestä on kuitenkin vain alle 5km, niin ei ole kenenkään edun mukaista, että sitä matkaa joutuu tekemään 45-60min". Moni Vattuniemestä on töissä/koulussa Punavuoressa, tämä uusi linjastoluonnos tarkoittaisi aikaisempia aamuja ja lapset eivät pääsisi yksin tulemaan takaisin ilman suoraa yhteyttä. Vattuniemen uuden rakennuskaavan on tarkoitus tuoda 3000 uutta asukasta, millä tavalla tämä uusi linjastoluonnos palvelee Vattuniemessä asuvia? 21/21B palvelee jo todella hyvin Gyldenintien metroasemalle josta 4min Kamppiin kun sinne matka.

  VastaaPoista
 62. Hei,

  kannatan myös linjan 104 jatkamista Punavuoreen. Ruoholahteen ja Salmisaareen pääsee jo metrolla Lauttasaaren asemalta, mutta linjan 104 jatkaminen Punavuoreen asti antaisi suoran yhteyden keskustaan ja korvaisi samalla linjan 20 poistuvan yhteyden Punavuoreen. Tämä muutos pitäisi huolta myös poikkiliikenteen säilymisestä. Kaiken liikenteen ei tarvitse mennä aina keskustan kautta!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Riippuen näkökulmasta voisi olla hyvä idea että 104 jatketaan Kamppiin tai 112N alkaa kulkea myös päivällä mutta lyhyemmällä reitillä. Sen sijaan 104 saapuisi Punavuoresta tulleessaan epäluotettavasti Lauttasaaren metroasemalle.

   Poista
 63. Edelleen ollaan lähes täysin metrolinjan varassa. Metrossa on ollut lähes päivittäin ongelmia, joten sen vierelle toivoisin jotain bussiyhteyttä Lauttasaarentietä suoraan Kamppiin. Voisiko 104 jatkaa Kamppiin asti, olisi helpoin ratkaisu?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Välihuomiona tähän vain, mikä usein unohtuu, kun puhutaan metron "ongelmista"..

   Metrossa:
   epäsäännölliset vuorovälit, parin minuutin viivästys => ongelma

   Bussissa:
   Bussi ruuhkassa myöhässä 4 minuuttia => ei ongelmaa.

   / Metro on kuitenkin ainakin omien kokemusteni mukaan käytännössä luotettavin ja toimivin matkustustapa pääkaupunkiseudulla. Yhtenäkään aamuna en ole metron takia myöhästynyt töistä ja jopa viime viikon lakkomaanantaina kulki toisin kuin bussit!

   Poista
  2. Jos metro ei kulje niin se ei kulje eikä kulje matkustajatkaan. Metrolle pitäisi olla maan päällä edes yksi linja rinnakkaisena varmuuskopiona.

   Poista
 64. Terveisiä Etelä-Helsingistä eli nykyisen linjan 21 toisesta päästä. Tämä linjastomuutos koskee myös meitä. On outoa, että HSL:n suunnittelijat eivät kuitenkaan kysy meiltä yhtään mitään. Tämä ei ole kansalaisten yhdenvertaisuuden mukaista. Teidän tulee petrata tässä nyt ihan kunnolla.

  Kannatan kyllä tätä muutosta. Linjan 21 veto
  Eiraan oli todella outo ratkaisu. On hyvä, että liikenne nupukivikaduilla vähenee, sillä se on merkittävä meluhaitta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei,

   ja kiitos viestistäsi. Kaikki ovat tervetulleita kommentoimaan. Olemme yrittäneet tavoittaat sekä Lauttasaaressa että Etelä-Helsingissä liikkuvia. Tästä luonnoksesta on tiedotettu HSL:n kanavissa, kuten nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja asiakaskirjeessä. Facebookissa olemme kohdentaneet mainospostauksen niin Lauttasaaren kuin Etelä-Helsingin postinumeroalueille. Metron ja ratikoiden sisällä olevissa mainosnäytöissä on myös tiedotettu sekä bussilinjojen 20 ja 21(B) näytöillä. Olemme olleet yhteydessä useampaan kertaan syksyn mittaan myös Etelä-Helsingin alueella toimiviin asukasyhdistyksiin.

   Onko tiettyä kanavaa, mitä kautta olisit toivonut tietoa?

   Poista
 65. Vattuniemen itälaita jää tällä suunnitelmalla Kamppiin menijöitä lukuunottamatta lähes mottiin. Metron liityntäliikenteestä ei voi oikeastaan puhua: Jos 21 tulee Kampista, se tuskin pysyy aikatauluissa eli saapuu ties milloin ja kun reitti vie Vattuniemen eteläkärjen kiertoajelun kautta metrolle, tämä sopii vain kiireettömille matkustajille. Esim. aamun työmatkaliikenteeseen tällainen ei sovellu. Kävellen on nopeampi, mutta jos näin kalliisti maksetaan lipusta, on saatava myös julkisen liikenteen palvelua.

  Rautatieasema on erittäin tärkeä julkisen liikenteen vaihtopaikka, mutta sinne on tulossa todella heikot yhteydet eli joko em. kiertomatka Lauttasaaren metroasemalle ja metrolla, tai bussilla Kamppiin ja vielä vaihto metroon yhden pysäkinvälin takia tai kävely Kampista. Jos bussin 21 reitti on tuo suunniteltu, päätepysäkki pitäisi siirtää aseman tuntumaan esim. Postitalon viereen kuten 21V.

  Uusi linja 22 näytti kartan perusteella helpottavan tilannetta, mutta jos pysäkkejä ei olla laittamassa Tallbergin puistotielle tms. metron Gyldenintien sisäänkäynnin lähistölle, sekään ei auta metron liityntäliikenteessä.

  Jos yhteydet ovat jatkossa näin heikot ja joutuu ostamaan vielä kalliin AB-lipun, oma auto on houkutteleva vaihtoehto.

  VastaaPoista
 66. Kiitos suorasta linjasta Kamppiin! Kun itse asuu sillan kupeessa, niin matka Kamppiin on ollut pitkä ja vaihtojen määrä turhauttaa. Toivottavasti busseihin mahtuu, sillä ainakin aikaisemmin Vattuniemessä asuneena huomasi sen, että kaikki eivät mahdu uusiin pienempiin busseihin.

  VastaaPoista
 67. Linja 21 uusi versio tarkoittaa sitä että Vattuniemestä käytännössä katoaa kätevä liityntälinja metrolle ja sen tilalle tulee bussilinja jolla pääsee kyllä metrolle, mutta jonka ohiajoaikataulua Vattuniemen pysäkeillä on mahdoton arvioida. Kampista Laruun matkalla on niin monet liikennevalot, että 21 ei millään tule pysymään aikataulussaan. Jos pysäkillä joutuu odottelemaan niin ainakin kaikille pysäkeille pitää rakentaa katokset (kunnolliset, sateelta suojaavat).

  VastaaPoista
 68. Lukuisten yömatkalaisten yhteydet Ruoholahdesta Salmisaareen huononevat olennaisesti. Varsinkaan talvella ei aina viitsi kävellä. Linjan 15 pikkubussi on ruuhka-aikana usein täpötäynnä.

  VastaaPoista
 69. What sense does it give to continue connecting metro stops also by other means of public transportation? Lauttasaari now has two metro stops and thus a quick and comfortable connection to Ruoholahti and Kamppi. There are for example plenty of people in our neighbourhood who are in need of reaching their new work/school/kindergarten places in Jätkäsaari. Why not offering a service also to those in need to reach such non-connected destinations?

  VastaaPoista
 70. It would be better if 21 would to go to Posti talo and stop on the way to Kamppi, like 21V used to. This would improve connection of Lauttasaari with trains, but going to Kamppi is already easy with Metro. Now you need to use 3 ways of transport to get to north Helsinki/Vantaa, which is bus, metro and then train. Another proposal would be to add a bus line that goes more north than center, like it used to with 65A or 66A.
  Additionally, it would be good to have direct connection to Leppävaara.
  Instead of having one mode of transport HSL is now promoting several changes, which are exhausting for daily commuters and promote using cars.

  VastaaPoista
 71. You are changing 2 routes completely that so many of us have got used to. I work in city center and take every morning the bus 21 from Vattuniemi to Bulevardi and walk to the city center or sometimes change to tram when weather is bad. Every month I use also the metro and find the bus connection between Gyldentie metro to Vattuniemi very good and frequent. There are already 2 metro stations in Lauttasaari connecting to Kamppi, do we need another bus line there? If I understand correctly I would need to take bus-metro-bus/tram to reach work best I think for short distance this is too much. This change would definitely make me use the car on daily basis. Best regards

  VastaaPoista
 72. Bussien ainoa tehtävä Lauttasaaressa tulisi olla matkustajien "syöttäminen" metroon.

  Linja 1: Vattuniemen kiertävä ympyrälinja, reitti Tallbergin Puistotie, Vattuniemenkatu, Särkiniementie/Itälahdenkatu

  Linja 2: Katajaharun päästä Katajaharjuntietä, Isokaari, Särkiniementie, ja Lauttasaarentietä takaisin Katajaharjun päätyyn.

  Linja 3: Käräjäoikeus/Salmisaari - Lauttasaaren ostoskeskus. Linja ajaisi Etu-Lauttasaarelaiset metroasemalle (lenkki esim. Gyldenintie, Tallbergin Puistotie, Meripuistontie) ja kävisi kääntymässä käräjäoikeuden (tai Salmisaaren) ympäri.

  Kun bussit ajaisivat vain Lauttasaarta ympäri ja matkustajia metroon niin vuorovälit pysyisivät hyvin lyhyinä.

  VastaaPoista
 73. Tällä suunnitelmalla yhteydet Vattuniemen itälaidalta toimisi vain Kamppiin.

  Linjan 21 pitäisi ehdottomasti jatkaa Rautatieasemalle, josta paljon jatkoyhteyksiä.

  Liityntäliikenne Lauttasaaren metroasemalle huononee. Linja 22 ei palvele tässä vuoroväliensä vuoksi, eikä se näytä kulkevan edes metroasemalle. Linja 21 puolestaa tarjoaa vain Vattuniemen kiertoajelua tai kävelyä Itälahdenkadulle. Jos linja menisi edes Melkonkadulta, niin se palvelisi edes vähän paremmin myös itäpuolta.. jos siis edes pysyisi mitenkään aikataulussaan.

  VastaaPoista
 74. Etu-lauttasaari kiittää. Jatkossa pääsen 2 km matkan yhdellä kulkuneuvolla ja puoelt lyhyemmällä ajalla

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos 20B päätepysäkki olisi Salmisaaressa Lauttiksen sijaan, paranisivat Etu-Lauttasaaren yhteydet Lauttikseen ja kaikkien saarelaisten yhteydet Salmisaaren liikuntatiloihin ja mahdollisiin työpaikkoihin. Linja 20B voisi korvata tällöin kokonaan linjan 15.

   Poista
 75. Linjan 21 harventuva vuoroväli yhdistettynä Lauttasaaren metroasemalle suuntaavan bussin tuloon keskustan liikennevaloista ja ruuhkista tarkoittanee, että yhteydet Lauttasaaren metroasemalle ja sitä kautta muualle metroradan varteen ja edelleen vaihtoyhteyksiin Vattuniemestä heikentyvät käytännössä huomattavasti (pelkään, että ruuhka-aikaankin tuo 6 - 7 minuutin tavoiteväli venynee käytännössä usein kaksinkertaiseksi).

  Varsinaisestihan suora bussiyhteys Kamppiin ei tarjoa metroon nähden mitään uutta; lähinnä Vattuniemen itäreunan äänekkäiden 21V-jäärien tarvitsee nostaa peppuaan penkistä harvemmin. Monille heistäkin bussin jääminen Kamppiin Postitalon tai rautatieaseman sijaan todennäköisesti kumoaa tämän mukavuushyödyn...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lauttasaaren sillalta ja salmisaaresta matka-aika kamppiin puolittuu.

   Poista
  2. Myös Vattuniemestä matka molempiin suuntiin nopeutuu!

   Poista
  3. Matka-aika pidentyy huomattavasti Vattuniemen itälaidalta (uuden koulun lähistöltä) metrolle. Tämä pitäisi korjata muuttamalla 21:n reitti Vattuniemi-Kamppi-välillä kulkemaan Meripuistotien sijaan Tallbergin puistotietä ja Gyldenintietä eli Lauttasaaren metroaseman kautta.

   Poista
 76. You should use the line 21 to connect Munkkisaari rather than having Lauttarsaari "over-connected"

  VastaaPoista
 77. Eirassa asuvana harmittaa suunnattomasti 21-linjan poistuminen ja pysäkin siirtyminen pohjoisemmaksi. Viimeinenkin suora linja länteen Ruoholahden ja Lauttasaaren suuntaan poistuu. Voisitte korvaukseksi siirtää yhden raitiovaunulinjoista kulkemaan länteen, kiitos.

  VastaaPoista
 78. Kovin monimutkainen suunnitelma, joka heikentää tilannetta entisestään Vattuniemessä pidempien vuorovälien takia. Yksinkertaisempi (ja itsestäänselvä) ratkaisu samoilla resursseilla olisi antaa 21B:n jatkaa "metrosukkulana" Lauttikseen ja takaisin ja muuttaa 21:n reitti (käytännössä varmaankin tämä vuoroväli pitenisi, jos ajettaisiin samoilla resursseilla, mutta haitta olisi vähäisempi, koska olisi vaihtoehto 21B:n muodossa) kulkemaan Itälahdenkadulta HSL:n ehdotuksen mukaisesti Meripuistotietä Ruoholahden kautta Kamppiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä. Vattuniemen ”metrosukkulaliikenne” pitää ehdottomasti säilyttää, vaikka reittilinjaukset Vattuniemen sisällä muuttuvatkin. Alueen asukasmäärä kasvaa koko ajan entisestään ja metro on nopein tapa liikkua Lauttasaaresta erityisesti keskusta-alueelle ja myös pidemmälle idän suuntaan ja takaisin.

   Poista
 79. Telakkarantaan avautuu 1.1.2020 Euroopan Kemikaalivirasto ja siitä päivästä lähtien > 500 henkilöä ja vuosi tasolla yli pari tuhannella ulkomaalaisella vierailijoilla on tarve päästä helposti virastoon joko Metro tai Juna asemalta.

  Yhtenä parannuksena tähän liittyen olisi jos linja 20 ei kääntyisi Bulevaardille vain ajaisi Telakkakatua pitkin ja sitten kiertäisi punavuoren kautta. Myös 20min vuoroväli ruuhkassa ei ole hyvä

  VastaaPoista
 80. 21 on myos koululaisille todella tarkea linja, jolla he paasevat kotiin keskustan kouluista Vattuniemeen. Pitakaa se ennallaan.

  VastaaPoista
 81. Lauttasaaren metroasemalta/Gyldenintieltä on päästävä bussilla Vattuniemeen ja toisinpäin! Metro on paljon nopeampi menopeli, kuin vaihtaa Kampissa bussiin. Muuten hyvät uudistukset.

  VastaaPoista
 82. Niinhän sinne uuden suunnitelman mukaan pääseekin, vieläpä nopeammin suoraan Itälahdenkatua.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Riippuu minne Vattuniemeen on matkalla. Suoraan Itälahdenkatua tarkoittaa Vattuniemenkadun puolella edestakaisin ajelua Ryssänkärjen kautta eli bussikyyti metrolta hidastuu entisestään.

   Poista
 83. Hyvä että katajaharjun ja metron välillä vuoroväli tiheämpi, toivoisin kuitenkin että päästäisi samaan tiheyteen kuin vattuniemen suuntaan, ruuhka aikaan ainakin 5-6min olisi toivottavaa.

  VastaaPoista
 84. Nyt kyllä unohtuu mielestäni saaren "keski"pohjoispäädyssä asuvat. Pääsee nyt vielä kätevästi 21:llä ja 20:llä salmisaareen töihin. Tuon luonnoksen myötä jäisi vain 20 suoraksi yhteydeksi? Muutenkin saa jo nyt kävellä puoli kilometriä lähimmälle bussipysäkille (gyldenintie) töihin ja kotiin. Eihän tuo matkana pitkä ole, mutta sateessa ja mutakelissä on kyllä. Ja jos jää vain 20 käyttöön, vuoroja on liian vähän. Metroa käyttäisin työmatkaan, mutta siitä ei toistaiseksi ole hyötyä, koska pelkällä metrolla työmatka pitenisi, koska seuraava pysäkki on vasta ruoholahdessa ja näin joutuisi melkein kilometrin kävelemään "takaisinpäin" työpaikalle - liikunnallista mutta ei viisasta aamukiireisille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos 21:n reittiä muutettaisiin hieman eli reitille Vattuniemenkatu – Tallbergin puistotie – Gyldenintie – Lauttasaarentie - Porkkalankatu Kamppi, se palvelisi myös Lauttasaaren ja Ruoholahden metroasemien välisille pysäkeille matkustavia eli esim. Salmisaareen pääsisi kätevästi Lauttasaaren metroasemalta ja Lauttasaarentien varrelta. Samalla se toimisi Vattuniemestä liityntäyhteytenä metrolle paremmin kuin 'väärään suuntaan' Ryssänkärjen kautta kiertävä.

   Poista
 85. Bussin 22 vuoroväli pitäisi saada lyhyemmäksi ja ehdottomasti pysäkit Gyldenintien metroaseman kohdalle Tallbergin puistotielle. Silloin se palvelisi myös metron liityntäyhteytenä.

  VastaaPoista
 86. Muuten oikein tyytyvöinen bussi 20 muutokseen mutta toivoisin että päätepysäkki keskustan päässä olisi hieman lähempänä ruotsinkielistä ylä-astetta. Peruskoululaisten turvallinen koulumatka on turvattava.
  Lisäksi helpottaisi myös liikkumista Meripuistotiellä olevasta ruotsinkielisestä dagiksesta töihin keskustaan.

  VastaaPoista
 87. Lisäys edelliseen että suomenkielisille saarella on olemassa kunnallinen peruskoulu, sekä ala- että yläaste. Ruotsinkielistä ylä-astetta ei sen sijaan ole. Tässä suhteessa ruotsinkieliset ovat jo eri asemassa kuin suomenkieliset, ja tätä olisi hyvä huomioida koulumatkojen suunnittelussa. Ruotsinkielisillä kun oikeasti ei ole muuta mahdollisuutta kuin mennä keskustaan ylä-asteelle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ruotsinkieliset koulut kuten Norsen ja kansanvälinen Helsingin Eurooppalainen koulu sijaitsevat kummatkin Punavuori/Kaartinkaupunki akselilla. Lisäksi suurin osa Eurooppalaisen koulun vanhemmista ovat töissä Euroopan Kemikaalivirastossa joka merkitsee lasten vientiä ensin Bulevardille aamuisin. Vattuniemessä asuville tämä saattaa pitkittaa matkaa turhan paljon jos linjat 20/21 eivät mene täydellisesti yhteen vaihdoissa. Myös ruostinkielisten ylä-aste koulujen lapset joutuisivat aikaistamaan aamuja turhankin paljon. Kokonaisuudessa ei hyvä uudistus.

   Poista
 88. Vattuniemenkadulta Ruoholahteen ja Kamppiin menijöille uudistus on varmasti erinomainen, mutta nyt esim. Vattuniemenkadun ja Vattuniemenkujan risteyksen pysäkkien seudulta liityntäliikenne metrolle heikkenee entisestään, kun reitti siirtyy ajamaan edestakaisin Vattuniemeä ja noin kolminkertaistaa matkan metrolle.
  Voisiko 21:n reittiä miettiä vielä palvelemaan myös metron käyttäjiä, ts. niitä, jotka eivät mene Kamppiin vaan Espoon suuntaan, rautatieasemalle tai pidemmälle itäsuuntaan. Voisiko linjan muuttaa kulkemaan reittiä Vattuniemenkatu – Tallbergin puistotie – Gyldenintie – Lauttasaarentie -> Kamppi. Tämä ei tietenkään ole viivasuora yhteys Kamppiin, mutta matka hoituisi kuitenkin melko nopeasti ja yhdellä istumalla.
  Tai voisiko Vattuniemeen suunnitella rengaslinjaa Melkonkuja - Vattuniemenkatu – Tallbergin puistotie – Gyldenintie – Lauttasaarentien kääntöpaikka – Gyldenintie – Särkiniementie – Wavulinintie – Itälahdenkatu – Melkonkuja, jolloin edes toiseen suuntaan olisi sujuva liityntäliikenne.

  VastaaPoista
 89. En ymmärrä, mihin tarvitaan suoraa bussilinjaa 21 Vattuniemen ja Kampin välillä. Varsinkin, kun se johtaa Kampista saapuvien bussien epäsäännöllisiin saapumisaikoihin Vattuniemeen, ja siten liityntäliikenne-palvelun huononemiseen Vattuniemestä Lauttasaaren metroaseman suuntaan. Onhan liityntäbussi-metro-yhdistelmä Kamppiin bussia nopeampi ja mukavampi, muista metroasemista puhumattakaan. Siis liityntälinja 21B jatkakoon entisellään, samalla vuorovälillä ja reitilläkin, katuverkon niin salliessa.

  Ymmärränkö oikein, että Vattuniemestä tällä linjastosuunnitelmalla pääsisi Kamppiin kahdella eri tavalla: kadun yhdeltä puolelta linja 21 liityntäbussina metroasemalle, ja kadun toiselta puolelta linja 21 suorana yhteytenä Kamppiin? Näemmekö siis matkustajien ryntäilevän yli kadun sen mukaan, kummasta suunnasta bussi ensin tulee?

  VastaaPoista
 90. Hei ja kiitos suunnitelmasta. Linja 22 on todella toivottu uutuus, joka palvelee Vattuniemessä asuvia yläaste- ja lukioikäisiä koululaisia (LYK). Nyt suunniteltu reitti on paras mahdollinen eli ei uusia reittikoukeroita tähän esim. Lauttiksen kautta. Varmistettava vain, että vuoroväli on riittävän tiivis kouluaamuja varten ettei teinien tarvitse stressata ehtiikö juuri siihen yhteen bussiin, joka kulkee 30 min välein. Hieno uudistus! Odotetaan jo kovasti tätä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 22 olisi myös hyvä liityntäyhteys metrolle, jos Tallbergin puistotien ja Gyldenintien risteyksen tuntumaan tulisivat pysäkit. Nyt eivät ilmeisesti ole suunnitelmissa. Vuoroväli pitäisi tosiaan saada edes aamulla ja iltapäivällä tiheämmäksi.

   Saisiko kapasiteettia linjalle 22 esim. harventamalla hieman Kampin suoran bussin vuoroväliä? Pitkällä linjalla tiheät bussit ruuhkautuvat ja ajavat kuitenkin peräkanaa ja sitten on taas tauko.

   Poista
 91. Linjan 20 olisi hyvä ajaa Svenska Teaternin päätepysäkille asti.

  Siitä pääsisi hyvin kävelee ruotsinkielisen Norsenin yläasteelle, jota kaksikieliset ja ruotsinkieliset lauttasaarelaiset lapset käyvät.

  Svenska Teaternilta pääsisi hyvin myös kävelee keskustan paikkoihin tai hyppää ratikoihin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei erottajalla ole enää päätepysäkkiä

   Poista
  2. Löytyisikö linjalle 20 päätepysäkki Vanhan kirkkopuiston kohdalta?

   Poista
 92. Linja 22 on todella tervetullut. Lapset pääsevät liikkumaan Katajaharjusta kouluun Vattuniemeen ja musiikkiopistolle ja vastaavasti Vattuniemeläiset pääsevät LYK:lle, uuteen korishalliin ja uimahallille. Vuoroväli on vain todella harva jotta se oikeasti palvelisi sisäistä liikenne. Vuoron pitäisi ajaa vähintään 20 min välein, puoli tuntia on ihan liian pitkä vuoroväli!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuleehan linjalle 22 pysäkki Tallbergin puistotielle Gyldenintien metroaseman lähettyville, jolloin linja palvelee myös vattuniemeläisiä metrolle menijöitä?
   Vattuniemenkadun alkupään pysäkit tulisi sijoittaa samalle kohdalle vastakkaisille puolille katua suojatien lähettyville, esim. Vattuniemenkatu 12 ja 13 kohdalle, koska muuten ihmiset juoksentelevat kadun yli mistä sattuu, kun yrittävät ehtiä ensimmäiseen metroasemalle menevään bussiin.
   Melkonkujalla voisi olla pysäkit, jotka palvelisivat paremmin Purjeentekijänkujalla asuvia.

   Poista
  2. Hyviä ehdotuksia! Kannatan!

   Poista
 93. Ehdotan, että linja 22 ajaisi Vattuniemestä metroasemalle päin Veneetekijäntielle: Eli Melkonkadun päättäriltä Nahkahousuntielle (niin kuin esitetty), sitten kääntyminen oikealle Vattuniemenkadulle, Purjeentekijäntielle ja siitä Veneentekijäntietä pitkin esitetylle 22 reitille takaisin Vattuniemenkadulle.
  Tämä muutos vain Melkonkadulta lähdettäessä. Ymmärrän, että Veneentekijäntieltä ei voi liukkaalla kääntyä ylämäkeen Purjeentekijänkujalle.
  Perustelut: Purjeentekijänkujalla asuu paljon eläkeläisiä ja koululaisia, joille nykyinen ylämäki ja Vattuniemenkadulla kaukana oleva bussipysäkki ovat aivan liian hankalia. Myös Veneentekijäntiellä on paljon teollisuutta, joidenka työntekijät ja asiakkaat hyötyisivät ko. muutoksesta (pidän esittämääni liikenneyhteyttä Veneentekijäntieltä Metroasemalle tärkeämpänä Vattuniemeläisille kuin bussiyhteyttä Kamppiin!)
  Yst. terv.
  Jorma Kastinen

  VastaaPoista
 94. Liityntälinjat kuten 20,jotka menee Isokaarta pitkin voisivat jatkua suoraan myös väylää pitkin Tapiolaan Katajaharjun sijasta. Useampia kollegoita menee nyt vastasuuntaan Lauttasaaren asemalle ja Keilaniemeen, josta siirtyvät toimistotorneihin. 20 käyttäviä tulisi varmasti lisää ja linja ei olisi niin Helsinki-keskeinen.

  VastaaPoista
 95. Linjan 20 suunniteltu vuoroväli 20 minuuttia on aivan liian pitkä. Ainakin ruuhka-aikoina väli saisi olla pisimmillään 10-15 minuuttia. Jostain Sipoon perukoiltakin pääsee tiheämmällä vuorovälillä keskustaan kuin Lauttasaaresta Eiraan...

  VastaaPoista
 96. Hyvä kompromissi kaiken kaikkiaan ja parannus nykyiseen. Seuraava muutosehdotus:
  1) Bussipysäkki 1047 siirrettäisiin Melkonkujan ja Vattuniemenkadun risteykseen
  2) Reitti 22 kulkisi äskettäistä tilapäistä reittiä Itälahdenkatu-Nahkahousuntie-Melkonkatu-Melkonkuja-Vattuniemenkatu.
  Perustelut: Pitkät kävelymatkat Vattuniemenkadun ja Purjeentekijänkujan perukoilta kohtuullistuisivat. Nykyisen 1047:n lähitaloista olisi edelleen lyhyt matka joko 1045:lle tai tälle uudelle 1047:lle, Itälahdenkadun ja Vattuniemenkadun välisistä taloista lyhyt kävely sekä Itälahdenkadun että Vattuniemenkadun pysäkeille. Ehdotetun bussireitin 22 ajotekninen toimivuus osoitettu äskettäisissä tilapäisissä järjestelyissä. Melkonkadun ja Vattuniemenkadun risteyksessä runsaasti tilaa, bussit kääntyvät hyvin. Ko. risteyksessä takavuosina ollutkin pysäkki.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 1) Jos 1047 siirtyisi etelämmäksi, myös pysäkkiä 1045 samoin kuin pysäkkiä 1046 voisi siirtää hieman etelään, sillä nyt 1045 on suunnilleen uuden koulun portailla ja välissä menee myös pyörätie, 1046 taas on suojatiessä kiinni. Pysäkkien siirtoa hieman rauhallisempaan paikkaan kannattaisi harkita turvallisuuden takia.
   2) Reitti 22 olisi pysäkkien 1045/1046 seudulta ainoa järkevä liityntäyhteys metrolle ja metrolta (jos jaksaa täsmäyttää menonsa puolen tunnin vuoroväliin). Jos jo 21 siirtyy kulkemaan Vattuniemessä tuota Itälahdenkadun reittiä, ei kaikkia busseja pidä siirtää sinne.

   Poista
 97. Hyvä kakkinensa! 21 suoraan keskustaan todella tarpeen! 22:n bussille vaan pysäkki metron kohdalle Tallbergin puistotiellä.

  VastaaPoista
 98. Vuoroväliä Vattuniemen ja metron välillä ei tule pidentää nykyisestä. Jo nyt 5min vuorovälillä bussit ovat ääriään myöten täynnä, myös varsinaisen ruuhka-ajan ulkopuolella. 5min vuoroväli ruuhkassa ehdoton maksimi. Linjoja voisi nopeuttaa avorahastuksella. Kannattaa jalkautua Gyldenintien metroasemalle 17:30 ja käydä katsomassa, onko vuoroväliä varaa harventaa.

  VastaaPoista
 99. Mahtavia parannuksia! Muutimme hiljattain vattuniemeen ja vaikka asuinalue on viihtyisä bussiyhteydet ovat jättäneet toivomisen varaa. Tämän linja muutoksen tuoma ilon määrä on rajaton. Hyvästi joka ikisen pikkukadun kautta puikkelehtiva 21.

  VastaaPoista
 100. Muutimme myös hiljaittain Vattuniemeen ja suurin syy oli 21 linjan suora yhteys Bulevardi/Albertinkadun pysäkeille. Meidän 4 henkisen perheen kaikki jäsenet ovat töissä ja kouluissa Keskustassa. Miten jatkossa pääsemme Vattuniemenkadulta Keskustaan (esim 5 kulma/Kasarmintori) ja nuorin lapsi (8v) yksin kotiin joka päivä ilman tuttua ja suoraa reittiä?

  VastaaPoista
 101. Kamppi on loistava kompromissipäättäri! Ehkä tulevaisuudessa uuden sopimuksen aikana taas Asema-aukiolle asti telibusseilla.

  VastaaPoista
 102. Vattuniemen itäosien osalta suunnitelma toisi paluun vanhaan aikaan ennen länsimetroa, paitsi että 21 menisi Kamppiin kun 21V taas aikanaan meni Asema-aukiolle. Itse olen ollut paljon tyytyväisempi joukkoliikenteeseen länsimetron aikana: vaikka matka Kamppiin mennessä onkin vähän pidempi kuin vanhalla 21V:llä, on tiheämpi vuoroväli varsinkin hiljaiseen aikaan kompensoinut sen moninkertaisesti. En ole enää ollut aikatauluista riippuvainen lainkaan silloin kun metro liikennöi ja liityntäbussit kulkevat.

  Ei auta, että 21:een voi vaihtaa metrosta kahdesta eri suunnasta, koska keskustasta metrolla tullessa on päätettävä jo Ruoholahdessa, vaihtaako siinä vai jatkaako Lauttasaaren asemalle.

  Vaikka Vattuniemen itäosista periaatteessa pääseekin myös Lauttasaaren metroasemalle 21:llä, niin bussit varmaan saapuvat Kampin ruuhkien läpi niin epätäsmällisesti ja kiertävät niin pitkän lenkin Vattuniemessä, että metrolle kannattaa lähes aina mennä Ruoholahden suuntaan.

  Parempi siis vaan tiheästi kulkeva liityntälinja Vattuniemestä Lauttasaaren metroasemalle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vattuniemen itäosalle muutos on tosiaan iso heikennys, kun pitää mennä jonnekin muualle kuin Kamppiin.

   Jos yrittää päästä metroon, aikaa tuhrautuu matkantekoon Vattuniemen kärjen ja ilmeisesti 3-4 lisäpysähdyksen kautta. Nyt suunnitellulla ratkaisulla esim. kertalipun vaihtoajasta iso osa hupenee Lauttasaaren sisällä. Vaihtoehtoisesti jatkaminen esim. junaan vaatii joko vaihdon metroon Ruoholahdessa kaukaa Porkkalankadun pysäkiltä tai Kampissa metroon tai raitiovaunuun yhden pysäkinvälin takia.

   Parantakaa suunnitelmaa tarjoamalla Vattuniemen itäreunalta sujuva yhteys metrolle esim. Tallbergin puistotien kautta.

   Poista
 103. Varsinaiselta sekasotkultahan tuo uusi linjastosuunnitelma näyttää.
  Koska metro on olemassa, ja ylivoimaisesti nopein joukkoliikennemuoto, niin eipä ole kovin järkevää luoda linjaa, joka kulkee metroasemien välillä.
  Metron käynnistymisen jälkeen peruslähtökohtana pitäisi tietysti olla mahdollisimman sujuvat ja nopeat liityntäyhteydet metrolle. Ihannetilanne saarella olisi rengaslinja, jota liikennöitäisiin non-stoppina kahteen suuntaan, jolloin voisi aina valita suorimman reitin kohti asemaa. HSL:n resurssit eivät tietenkään tällaiseen riitä.
  Uuden linjastosuunnitelman kaikki neljä sekavaa linjaa voisi kuitenkin helposti korvata yhdellä toimivalla linjalla. Kaikkien näiden suunniteltujen linjojen kalusto liikennöisi tätä uutta linjaa, jolloin vuoroväli voitaisiin ruuhka-aikoina lyhentää 4-5 minuuttiin.
  Linja olisi seuraava : päätepysäkki Katajaharjussa ja toinen Etelä-Helsingissä esim. Punavuoressa (mahdollisesti ainakin osa vuoroista voisi jatkaa Erottajan kautta jopa Etelärantaan)
  Katajaharju – Isokaari- Tallbergin puistotie(metropysäkki Gyldenintien kohdalla) – Vattuniemenkatu – Nahkahousuntie - Itälahdenkatu – Wavulinintie – Särkiniementie – Tallbergin puistotie – Gyldenintie(metropysäkki) – Lauttasaarentie(metropysäkki) – Lauttasaaren silta … ja edelleen Etelä-Helsinkiin. Tätä samaa reittiä liikennöitäisiin kahteen suuntaan ja hyvin lyhyillä vuoroväleillä.
  Piirtäkääpä kartalle, niin toteatte sen toimivuuden. Lauttasaaressa toteutuisi tuo rengasosuus ja kaikkialta voisi valita suunnan ja lyhimmän reitin metrolle. Katajaharjun ja Lauttasaaren välillä hyvät yhteydet ja lyhyet vuorovälit. Mikäli Katajaharjusta lähdettäessä haluaisi käyttää bussiyhteyttä Etelä-Helsinkiin eikä haluaisi kiertää pikku rengasta Lauttasaaressa, niin Gyldenintien metroaseman kohdalla voisi jopa vaihtaa toiseen suuntaan ja tällä vuorovälillä bussi tulisi miltei välittömästi.
  Tallbergin puistotien ja Gyldenintien risteyksen tienoille tulisi rakentaa hyvät toimivat pysäkit ja mahdollisesti tien alittava jalankulkutunneli metroasemalle. Tämä pitäisi tietysti toteuttaa linjastovaihtoehdoista riippumatta.

  VastaaPoista
 104. Oleellinen parannus aikaisempaan suunnitelmaan. Erityisesti suora yhteys keskustaan on järkevä ja asukkaiden matkustustarpeita palveleva. Viimeinkin asukkaiden mielipiteitä otetaan huomioon Suuret kiitokset siitä.Paras olisi ollut vanhan 21 v linjan mukainen yhteys Elielin aukiolle.Lisäksi saaren sisäinen linja on huomattava parannus.

  VastaaPoista
 105. Ihan täysin boksin ulkopuolelta: Voisiko tuleva 21 jatkaa matkaa Kampista esimerkiksi Töölön tai Pasilan suuntaan? Kuten edelläkin mainittiin, metron reittiä kulkeva bussilinja ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Metro voittaa nopeudessa ja helppoudessa, vaikka kävelyä olisikin hieman enemmän.

  Jos 21 jatkaisi Kampista pidemmälle, sille olisi käyttöä huomattavasti enemmän! :)

  VastaaPoista
 106. Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristöryhmän toteaa, että suora linja keskustaan ja uusi sisäinen linja ovat pitkään toivottuja parannuksia nykyiseen reitistöön. Ryhmän mielestä linjastoon tulisi kuitenkin tehdä vielä seuraavat muutokset:
  1) linjaa 21 tulisi jatkaa Postikadulle asti. Linjan jatkaminen ei kuitenkaan saa heikentää muuten linjastoa. Postikadulta olisi sujuvat yhteydet Mannerheimintien ja Kaivokadun raitiovaunulinjoille ja rautatieaseman lähijunaverkostoon.
  2) Lauttasaarentien alkupään yhteyksiä Lauttasaaren keskustaan tulee parantaa. Linjastoluonnoksessa vuoroväli on myös arkisin ja ruuhka-aikaan 20 min.
  3) Terveysaseman lähistöllä olevien pysäkkien sijoittelua tulee muuttaa siten, että terveysaseman kohdalle lisätään pysäkki.
  4) Pysäkkien sijoittelua pitää tarkistaa myös Vattuniemenkadun alkupäässä, jotta metroyhteyksistä tulee toimivat. Melkonkujalle tulee lisätä pysäkit molemmille puolille katua, eteläisimmän Vattuniemen yhteyksien parantamiseksi.
  5) Linjalta 22 tulee olla yhteys metroon. Siksi tulee saada uusi pysäkki Tallbergin
  Puistotielle metron kohdalle.
  6). Linja 20N päätepysäkki tulee säilyttää nykyisellaan Rautatieasemalla. Sieltä
  on vaihdoton yhteys junamatkustajille ja raitiovaunuihin. Yhteys tärkeä mm. lentokentältä tulijoille.

  VastaaPoista
 107. Meitä Katajaharjun – Isokaaren alueella asuvia on siunattu bussilinjoilla merkillisiin paikkoihin. Tähän asti busseilla suoraan on päässyt Ruoholahdenrannan Seaside-hotellin eteen ja Haukilahteen. Nyt Ruoholahdenranta vaihdetaan Punavuoreen. Helsingin keskustaan mennessä sen sijaan pitää vaihtaa bussista 20 metroon ja aikaa tähän 5 km:n matkaan täältä yhteiskoulun kulmilta tulee HSL:n reittioppaan mukaan noin 30 min.

  Eikö tärkeintä olisi päästä sujuvasti ja nopeasti Helsingin keskustaan, josta voi edelleen vaihtaa toiseen kulkuneuvoon, jos tarve on. Linja 20 pitäisi siis kulkea Kamppiin, jonne tulisi päästä vaihtamatta.

  VastaaPoista
 108. Bussin 20 nykyisessä päätepysäkissä Seaside-hotellin edessä on se etu, että siinä saattaa vaihtaa raitsikoihin 7 ja 9 tai 6(T). Suunniteltu bussin 20 reitti Punavuoreen jättää jäljelle vain vaihtoyhteyden 6:een. Kuinka monella todellisuudessa on asiaa Bulevardin alkupäähän ja Punavuoreen?

  Samoin tähän asti 20:sta on voinut vaihtaa Ruoholahdessa raitiovaunu 8:aan, Suunnitelmassa tämä yhteys huononee radikaalisti, kun 20 alkaa kulkea vain 20 min. välein. Vuoroväli on sen verran harva, että se ei enää tarjoa todellista vaihtoehtoa, tällä vuorovälillä ei koskaan ole perillä oikeaan aikaan. Lieneekö tarkoitus tällä reitillä ja vuorovälillä saada niin vähän matkustajia, että koko linja voidaan lopettaa? HSL tuntuu todella tekevän parhaansa päästäkseen eroon matkustajista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tarkoitin Bulavardin loppupäätä, en alkupäätä. Bulevardin alkupäähän jos pääsisikin suoralla linjalla! Päätepysäkin paikka vain piti muuttaa kahvila-alueeksi, ja viis välittää ihmisten yhteyksistä keskustaan julkisilla
   kulkuneuvoilla.

   Poista
 109. Uusi 21-linja on parannus yhteyksiin Vattuniemestä keskustaan, kun pääsisi Kamppiin ilman vaihtoa. Vielä parempi olisi, jos 21 menisi Postikadulle tai Sokoksen kulmalle asti, josta pääsisi lyhyellä kävelyllä vaihtamaan bussista lähijunaan. Käsittääkseni pahin ruuhkapaikka on Ruoholahden ja Kampin väli eikä Kampin ja Sokoksen väli hidastaisi aikatauluja kovin paljon lisää.

  VastaaPoista
 110. Hyvä, että Vattuniemestä saadaan suora yhteys Kamppiin. Vielä parempi olisi, jos sama 21-linja jatkaisi Kampista rautatieasemalle.

  VastaaPoista
 111. Minusta 21-linja kuulostaa hyvältä ja käyttäisin sitä monesti viikossa. Aiemmin oli ihanaa päästä yhdellä bussilla Vattuniemestä Kamppiin.

  VastaaPoista
 112. Bussit metrolta vattuniemeen ovat jo nykyisellään ruuhka-aikaan täyteen ahdettuja ja pienikin viivästyminen näkyy siinä, että kaikki eivät välttämättä mahdu bussiin. Toivon että mittaatte linjojen tämänhetkistä käyttöä kunnolla ja resurssoitte suunnitellut linjat sen mukaan. 7 minuuttia ja sillan rakennustyön viivästykset huomioiden ennustan vattuniemeen suuntautuvien bussien täyttymistä äärimmilleen.

  VastaaPoista
 113. Etu-Lauttasaaresta sillan läheltä katsottuna suunnitelma toisi selviä parannuksia mutta myös heikennyksiä lähiliikenteeseen - erityisesti autottomille, jotka käyttävät joukkoliikennettä muuhunkin asiointiin kuin edestakaisiin työ/koulumatkoihin toimistoaikaan ja niille, jotka eivät pysty kantamuksineen reippaasti kävelemään pitkiä liityntämatkoja. Etu-Lauttasaaressa ollaan aivan kantakaupungin kyljessä (Kampin kauppakeskukseen max. 3 km, Lauttasaaren metrolle päinvastaiseen suuntaan lähes kilometri, osin ylämäkeen), mutta metron myötä alueen joukkoliikenteen palvelutaso heikkeni Lauttasaaressa suhteellisesti eniten. Metro on erinomainen pitemmille matkoille ja keskustan läpikulkuun, kunhan liityntäliikenne on toimivaa ja riittävän tiheää. Metro ei sen sijaan ole toimiva lähiliikenteessä erilaisten lähipalvelujen käytössä - näitä palveluja on kantakaupungissa muuallakin kuin juuri Kampissa tai rautatieasemalla, siksi tiheän pysäkkivälin bussiyhteys (ratikkaa odotellessa) on tosiaan tarpeen.

  Hyvää:
  - Linja 21 olisi nykyistä huomattavasti nopeampi ja helpompi yhteys omaan lähikeskukseen eli Helsingin keskustan alueelle. Vielä paljon toimivampi se olisi jatkuessaan Postitalolle/Asema-aukiolle tai muualle Rautatieaseman lähelle.
  - Monipuolisemmat Lauttasaaren sisäiset yhteydet, vaikka Lauttasaarentien päästä päähän kulkevan yhteyden puutetta ei ole korjattu eikä palautettu mäen päällä sijaitsevan terveysaseman lähipysäkkiä.

  Uusia ja vanhoja ongelmia:
  - Linjan 20 suunniteltu 20 min. vuoroväli on keskustaliikenteessä lähes yhtä tyhjän kanssa. Varsinkaan vaihtoyhteydet eivät käytännössä toimisi kummassakaan päässä - tiheällä vuorovälillä taas 20 + ratikka/bussiyhdistelmä tarjoaisi kohtuullisen yhteyden Erottaja/Stocka/Esplanadi-alueelle ja Etelä-Helsinkiin.
  - Ruoholahti on Etu-Lauttasaaresta yleensä järkevin vaihtoasema itämetroon, jopa Rautatieasemalle, jos suunniteltu 21 jää Kamppiin. Vaikka yhteys on nytkin kovin hidas bussin jumittaessa Länsisatamankadun valoissa ja ruuhkissa - mahdollisuus oikaista bussireitti entisen ratikkapäätepysäkin läpi Itämerenkadulle suljettiin pois myymällä tontti grynderille -, se heikkenisi entisestään, kun tiheämmän vuorovälin 21 ajaisi Porkkalankatua, josta metroasemalle kulku on rakennuksen läpi ja kadun yli. Keskustaan/itään mennessä yhteys on vielä kohtuullinen, mutta paluumatkalla yhteys kävelijävihamielisen Porkkalankadun pysäkille ei ole toimiva. Harvoin kulkeva 20 taas ei juuri enää palvelisi Ruoholahden metroaseman liityntälinjana. Tilanne olisi tältä osin muuten sama kuin ennen länsimetroa, paitsi että bussivuoroja on murto-osa entisestä ja Länsisatamankatu on entistä ruuhkaisempi. -Toisaalta Kamppi voi jatkossa olla toimivampi vaihtopaikka, kun 21 oletettavasti olisi entistäkin nopeampi nyt kun Espoon bussit eivät enää ruuhkauta Ruoholahden siltaa.
  - Yhteys Ruoholahteen heikkenisi joka tapauksessa kauppamatkojen kannalta. Ruoholahdessa on koko kantakaupungin suurin päivittäistavarakauppa ja rautakauppa ym. kodintarveliikkeitä, mutta jatkossa kauppamatkalta pitäisi valita ensin aikatauluihin perehtyen joko hankala kulku Porkkalankadun pysäkille huonosti sijoiteltuja suojateitä kiertäen tai harvavuoroinen 20 aivan eri suunnassa. (Asiointia heikensi jo Länsisatamankadun pysäkin poisto.)
  - Myös vaihtoyhteys Lauttasaaren metroasemalta Etu-Lauttasaareen heikkenee olemattomiin, jos Lauttasaarentietä ajaa vain harvoin kulkeva linja 20.

  VastaaPoista