tiistai 26. marraskuuta 2019

Kommentoi linjastoluonnosta 15.12. mennessä!

Iloksemme voimme todeta, että aikaisemmin todetut haasteet ovat nyt takanapäin ja voimme julkaista ensimmäisen linjastoluonnoksen. Syksyllä alkanut projekti on poikinut paljon palautetta HSL:n palautejärjestelmään sekä tänne blogiin. Linjastoluonnoksessa ehdotetut ratkaisut pohjautuvat palautteen lisäksi etenkin liikkumiskyselyn tuloksiin sekä syyskuussa järjestettyyn asukastyöpajaan. Suunnittelussa on paljon rajoittavia reunaehtoja eikä kaikkia toiveita valitettavasti ole mahdollista toteuttaa, mutta nyt julkaistussa luonnoksessa olemme yrittäneet ratkoa suurimman osan nykyisessä linjastossa havaituista ongelmista. Nykyisen linjaston ongelmia ovat muun muassa liityntäyhteyksien reittien hitaus ja kiertelevyys sekä päätepysäkkien ongelmat Etelä-Helsingissä.

Linjastoluonnosta on mahdollista kommentoida 15.12.2019 asti. Kerro mielipiteesi jättämällä kommentti tämän postauksen yhteyteen ja vastaamalla myös postauksen lopussa olevaan kysymykseen. Projektiryhmämme paneutuu suunnitelmasta annettuun palautteeseen vielä ennen joulua ja pyrimme viimeistelemään suunnitelman vuoden loppuun mennessä.

Kommentit toivomme ensisijaisesti tänne blogiin, mutta vaihtoehtoisesti voit kertoa oman mielipiteesi HSL:n palautejärjestelmän tai asiakaspalvelun (puhelin, palvelupiste) kautta. Jos laitat viestisi palautejärjestelmän kautta, muista otsikoida viestisi ”Lauttasaaren linjastosuunnitelma”.

Linjastoluonnos


Linjastoluonnos koskee Lauttasaaren liityntälinjoja 20 ja 21(B). Tarkastelussa olivat mukana myös linjat 15 ja 104, joihin emme ehdota muutoksia. Yölinjaan 20N ei esitetä isoja muutoksia, mutta käsittelemme sitä omassa postauksessaan.

Tavoitteenamme on, että uusi linjasto voisi tulla käyttöön elokuussa 2020.

Lauttasaaren linjastoluonnoksen linjat. Linja 20 kulkee Katajaharjusta Isokaaren kautta Lauttasaaren metroasemalle ja siitä Ruoholahteen ja Punavuoreen. Linja 20B kulkee Katajaharjusta Isokaaren kautta Lauttasaaren metroasemalle. Linja 21 kulkee Lauttasaaren metroasemalta Vattuniemeen, josta Meripuistotietä pitkin Ruoholahteen ja Kampin terminaaliin. Linja 22 kulkee Katajaharjusta Isokaaren kautta Vattuniemeen.
Lauttasaaren liityntälinjastoluonnos ja linjojen 20, 20B, 21 ja 22 reitit.
Tästä klikkaamalla Lauttasaaren linjastoluonnos avautuu PDF-tiedostona ja voit suurentaa karttaa.

Linjat:
 • Linja 20: Punavuori–Ruoholahti (M)–Lauttasaari (M)–Katajaharju
 • Linja 20B: Lauttasaari (M)–Katajaharju
 • Linja 21: Kamppi–Ruoholahti–Vattuniemi–Lauttasaari (M)
 • Linja 22: Vattuniemi–Katajaharju

Vuorovälit (min)

Linja Arki, ruuhka Arki, päivä La, päivä Su, päivä Myöhäisillat
(n. klo 21->)
20 20 20 20 30 30
20B 20 20 20 30 30
21 6-7 10 10 15 15
22 30 30 - - -


Mikä muuttuu?


Seuraavaksi käymme läpi, mitä linjastoluonnoksen muutokset tarkoittavat eri alueille.

Vattuniemi


Isoimmat muutokset luonnoksessa tapahtuisivat Vattuniemessä. Nykyinen 21(B) vaihtuisi uuteen linjaan 21, joka liikennöisi välillä Kamppi–Ruoholahti–Vattuniemi–Lauttasaari (M). Linja tarjoaisi edelleen yhteydet Lauttasaaren metroasemalle, mutta myös yhteyksiä Ruoholahteen sekä Kamppiin. Lauttasaaren sisäistä liikkumista tukemaan perustettaisiin uusi linja 22, joka liikennöisi reitillä Vattuniemi–Katajaharju.

Muutoksia tiivistetysti:

 • Metroliityntä Vattuniemen eteläosien ja Lauttasaaren metroaseman välillä nopeutuisi suoremman reitin myötä
 • Saarelta tarjottaisiin suora bussiyhteys Kamppiin, mutta vaihdoton yhteys Vattuniemestä Etelä-Helsinkiin poistuisi
 • Vattuniemenkadulta yhteys Ruoholahteen nopeutuisi
  • Vastaavasti taas Vattuniemenkujan pysäkeiltä (1045, 1046) liityntäyhteys Lauttasaaren metroasemalle hidastuisi
  • Meripuistotielle tulisi palvelua
 • Itälahdenkadulle tulisi bussiliikennettä, jolloin kävelymatkat pysäkeille lyhenisivät
  • Uusien pysäkkien tarkat sijainnit ovat vielä määrittelemättä
 • Melkonkatu ja Heikkilänaukio rauhoitettaisiin bussiliikenteen osalta, eli bussiliikenne poistuisi näiltä kaduilta
 • Uusi linja 22 täydentäisi Lauttasaaren sisäisen liikkumisen tarpeita

Katajaharju


Katajaharjun yhteyksiin suunnitellut muutokset ovat suhteellisen vähäiset. Katajaharjusta ja Isokaarelta säilyisi vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja jatkossa se tarjottaisiin aina Bulevardille ja Punavuoreen asti (nykyisen linjan 21 tapaan). Liityntäyhteyksiä tihentämään perustettaisiin uusi linja 20B Lauttasaari (M)–Katajaharju.

Muutoksia tiivistetysti:

 • Katajaharjun liityntäyhteydet Lauttasaaren metroasemalle tihenisivät nykyisestä
  • Nykyisin 12–15 min välein ajettava yhteys Katajaharjun ja Lauttasaaren metroaseman välillä tarjottaisiin jatkossa 10 min välein 
 • Vuoroväli Lauttasaaren metroaseman ja Ruoholahden metroaseman välillä harvenisi nykyisestä
  • Joka toinen Katajaharjusta lähtevä vuoro jatkaisi siis Ruoholahden metroaseman kautta Etelä-Helsinkiin
 • Uudessa linjastossa Katajaharjusta ja Isokaarelta tarjottaisiin vaihdoton yhteys Bulevardille ja Etelä-Helsinkiin
 • Uusi linja 22 täydentäisi Lauttasaaren sisäisen liikkumisen tarpeita


Etelä-Helsinki


Etelä-Helsingin palvelu Ruoholahden ja Lauttasaaren suuntaan vaihtuisi luonnoksessa linjalle 20, Punavuori–Ruoholahti (M)–Lauttasaari (M)–Katajaharju. Linjan päätepysäkki sijaitsisi Punavuorenkadulla, jolloin yhteydet Lauttasaaresta Bulevardille ja Etelä-Helsingin kouluihin säilyisivät.

Muutoksia tiivistetysti:

 • Yhteys Eirasta Ruoholahteen ja Lauttasaareen muuttuisi vaihdolliseksi (päätepysäkki siirtyisi n. 800 m päähän nykyisestä)
  • Yhteys Vattuniemeen muuttuisi myös vaihdolliseksi
 • Vuorovälit harvenisivat nykyisen linjan 21 tarjontaan nähden
  • Nykyisin 12–15 min välein ajettava yhteys Etelä-Helsingin ja Ruoholahden metroaseman välillä tarjottaisiin jatkossa 20 min välein 

Bussi seisoo bussipysäkillä Lauttasaaressa.
Lauttasaaren liityntälinjaston luonnoksessa ehdotetaan muutoksia nykyisiin bussilinjoihin 20, 21 ja 21B.

Kysymyksiä ja vastauksia linjastoluonnoksesta 


Miksi nykyistä linjastoa lähdettiin muuttamaan?

Nykylinjasto on ollut käytössä vasta 2018 alkuvuodesta, mutta linjasto suunniteltiin jo vuonna 2014 länsimetron liityntälinjastosuunnitelmassa. Nyt parin vuoden liikennöinnin jälkeen liikenne ja matkustajamäärät ovat hieman jo vakiintuneet ison muutoksen jälkeen. Liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen olemme saaneet paljon palautetta, joiden pohjalta parannusehdotuksia on nyt lähdetty luonnostelemaan.

Lauttasaaren linjaston päätepysäkeissä Etelä-Helsingin puolella on ollut isoja haasteita Erottajan päätepysäkin poistuttua HSL:n käytöstä ja Hietalahdenrannan päätepysäkin osoittauduttua liikenteellisesti haastavaksi. Tulevaisuudessa myös Eiran päätepysäkki poistuu Lauttasaaren linjojen käytöstä, joten suunnitelmaa tehdään siis myös liikenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Miksei nykyisiä linjoja vain suoristettu Melkonkadulle?

Melkonkatu on todettu sopimattomaksi joukkoliikenteelle (kadun ahtauden takia), joten liityntälinjojen suoristaminen Melkonkatua pitkin ei ollut vaihtoehto. Vattuniemen linjan keskittäminen pelkästään Itälahdenkadulle kasvattaisi taas kävelymatkat Vattuniemen itäosista liian pitkiksi ja jättäisi samalla uuden koulun ja päiväkodin palvelematta. Eli nykyisellä linjastorakenteella vaihtoehtona on käytännössä vain nykyinen reitti, joka on suhteellisen kiertelevä. Nykyisellä linjastolla kävelymatkat ovat lyhyet ja palvelu on alueella kattavaa, mutta tätä reittilinjausta käyttämällä toivottua nopeutusta ei pystytä tarjoamaan.

Miksi vuoroväliä harvennetaan Vattuniemessä?

Vuoroväliä joudutaan hieman harventamaan nykyisestä, jotta linjastoa voidaan liikennöidä nykyisillä automäärillä ja nykyisten sopimusehtojen mukaisesti. Nykyisin Vattuniemessä liikennöidään ruuhka-aikoina 5–6 minuutin välein, joten tähän nähden vuoroväli harventuisi hieman. Ehdotetussa linjastossa ajettaisiin 6–7 minuutin välein, mutta tarjontaa olisi molempiin suuntiin. Eli tarjonnan puolesta liikenne jopa lisääntyy, mutta tien samalta puolelta tiettyyn suuntaan tarjonta hieman harventuisi. Kokonaisuudessaan Vattuniemeä palvelevien lähtöjen määrä kasvaisi siis nykyisestä. Nykyisin lähtöjä on noin 10–12 kappaletta tunnissa, mutta luonnoksen mukaisessa linjastossa niitä olisi noin 17–20 kappaletta tunnissa.

Jos haluan mennä bussilla Vattuniemenkadulta Lauttasaaren metroasemalle, miksi joudun kiertämään Melkonkujan kautta?

Linjan 21 osalta päädyttiin ehdotettuun ratkaisuun, koska nykyisellä linjastorakenteella liityntälinjaston koettuja ongelmia ei pystytty ratkaisemaan. Luonnoksessa päädyttiin ehdottamaan Vattuniemen linjan reitittämistä Itälahdenkadun ja Meripuistotien kautta, jonka myötä pystytään tarjoamaan nopeita yhteyksiä molempiin suuntiin. Tästä valitettavasti seuraisi se, että tarjonta tietyllä pysäkeillä ”kääntyisi väärinpäin”. Eli Vattuniemenkadun pysäkeiltä Lauttasaaren metroasemalle matkustaessa pitää mennä kadun länsipuolelle ja lähteä ns. väärään suuntaan. Itäpuolen pysäkeiltä tarjotaan sitten vaihtoehtoinen yhteys Ruoholahden suuntaan. Tämä ratkaisu olisi matkustajainfon ja linjaston selkeyden kannalta hieman ongelmallinen, mutta toisaalta tämä mahdollistaisi paljon toivottujen yhteyksien tarjoamisen.

Miksi Kamppi?

Etelä-Helsingin vähäisten päätepysäkkien johdosta ehdotetuksi päätepysäkiksi valikoitui linjalle 21 Kamppi. Tämä mahdollistaa myös Salmisaaren paremman palvelun Kampin suunnasta ja helpottaa osittain myös linjan 15 ruuhkia. Nykyinen päätepysäkki Eirassa ei ole linjan 21 käytettävissä tulevaisuuden suunnitelmien ja siitä seuraavan tilanpuutteen myötä, joten tässä kohtaa oli luontevaa pohtia muita ratkaisuja. Yhteys Etelä-Helsingistä Ruoholahteen haluttiin säilyttää, mutta nykyinen vuorotarjonta on matkustajamääriin nähden suhteellisen tiheää. Tämän myötä Etelä-Helsingin palvelu päätettiin luonnoksessa kohdistaa linjalle 20.

Miten nykyiset koulumatkayhteydet muuttuvat?

Nykyiset kouluyhteydet säilyisivät uudessakin linjastossa. Vattuniemen kouluun yhteydet nopeutuisivat Lauttasaaren sillan pysäkeiltä, mutta hieman hidastuisivat Lauttasaaren metroasemalta. Isokaarelle yhteydet pysyvät nykyisellään, mutta Lauttasaaren sillan pysäkeiltä tarjonta harventuisi. Lauttasaaren sisäistä liikkumista tukemaan perustettaisiin uusi linja 22 (Vattuniemi–Katajaharju), jonka myötä kouluyhteyksiä saataisiin parannettua myös Katajaharjun/Isokaaren ja Vattuniemen välillä. 

Kerro mielipiteesi luonnoksesta tämän postauksen kommenteissa ja vastaa alla olevaan kysymykseen!

Kysely oli auki 26.11.-15.12.2019. Kysely poistettu 18.12.2019.

keskiviikko 20. marraskuuta 2019

Tervetuloa asukastilaisuuteen 3.12.!

Tervetuloa Lauttasaaren kauppakeskus Lauttikseen tiistaina 3.12.2019 keskustelemaan Lauttasaaren liityntälinjaston luonnoksesta meidän HSL:n suunnittelijoiden kanssa ja kysymään sinua askarruttavista asioista. Infopisteemme on auki klo 10.30–18.30, jonka aikana voit siis piipahtaa infopisteellemme sinulle sopivaan aikaan.

Julkaisemme linjastoluonnoksen ensi viikolla täällä blogissa eli oman mielipiteensä voi kertoa myös kommentoimalla blogiin. Ei siis huolta, jos et pääse meitä tapaamaan.

Infopiste:

ti 3.12. klo 10.30–18.30, Kauppakeskus Lauttis

Bussi ovet auki bussipysäkillä, taustalla kerrostaloja.
Lauttasaaren asukastilaisuus järjestetään Lauttasaaressa kauppakeskus Lauttiksessa.