tiistai 27. elokuuta 2019

Vastaa liikkumiskyselyyn!

Aloitussivu liikkumiskyselystä.
Lauttasaaren liityntälinjaston liikkumiskyselyyn voi vastata 15.9. asti.
Olemme avanneet liikkumiskyselyn, jolla kartoitamme Lauttasaaren alueella kulkevien liikkumistottumuksia. Lisäksi toivomme saavamme ideoita linjastosuunnittelun tueksi. Kysely painottuu liityntälinjojen 20 ja 21(B) liikennöintialueelle.

Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/6555

Liikkumiskyselyyn voit vastata 15.9.2019 asti. Kyselyyn voit vastata myös, vaikka et käyttäisi joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Käy siis vastaamassa ja kerro omista ja perheenjäsentesi matkoista. Kysymykset koskevat matkojen suuntautumista sekä mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä.

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi liikkumiskyselyyn, joten vinkkaa ihmeessä tuttavallesi!

tiistai 20. elokuuta 2019

Lauttasaaren linjastosuunnitelmatyö on käynnistynyt!

Olemme HSL:ssä aloittaneet Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelun, jossa tavoitteena on kehittää Lauttasaaren alueen metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa. Pääasiassa työssä käsittelemme bussilinjoja 20 ja 21(B). Tarkastelussa on kuitenkin myös mukana lähialueiden linjat 15 ja 104.

Karttakuva Lauttasaaresta.
Lauttasaaren tarkastelussa tavoitteena on kehittää alueen metroliikenteeseen tukeutuvaa linjastoa.
Projektin tavoitteena on löytää ratkaisut nykyisen linjaston ongelmakohtiin ja sujuvoittaa liityntäliikennettä. Esimerkiksi tutkitaan mahdollisuutta parantaa linjojen luotettavuutta reittisuunnittelun kautta. Muutoksia suunnitellaan nykyisellä kustannustasolla tarkoittaen, että liikenteessä on käytössä saman verran busseja kuin nykyisinkin. Jos tarkastelussa päädytään esittämään muutoksia liityntälinjastoon, ne toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Yhteistyötä tehdään myös alueen liikennöitsijöiden kanssa. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Syksyllä 2019 suunnitelman tekeminen ja päätöksenteko. Linjaston aikataulusuunnittelu ja käyttöönotto vuonna 2020.
Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelun vaiheet ja arvioitu aikataulu.

Miten juuri sinä voit osallistua suunnitteluun?


Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn eri vaiheissa. Luemme kaikki kommentit läpi ja vastaamme selkeisiin kysymyksiin. Blogin kautta voit myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin.

Blogin lisäksi voit osallistua suunnittelutyöhön myös muilla tavoilla: voit kertoa omista liikkumistottumuksistasi kyselyn kautta, kommentoida linjastoluonnoksia ja osallistua asukastilaisuuteen. Kerromme näistä lisää työn edetessä, joten pysy kuulolla!

Miten työ etenee?


Suunnitelmatyö on alkanut tarpeellisten lähtötietojen keräämisellä. Työn lähtötiedoiksi selvitetään muun muassa eri linjojen matkustajien nousu- ja poistumispysäkit, maankäytön (esimerkiksi palveluiden) sijoittuminen reittien varrelle sekä kartoitetaan tärkeimmät vaihtopaikat. Lähtötiedoiksi kerätään myös liikkumistietoja karttakyselyllä, joka avautuu lähiaikoina.

Projektin edetessä projektiryhmä luonnostelee linjaston kehittämistoimenpiteitä, joihin toivotaan myös asiakkaiden kommentteja asukasvuorovaikutuksen (blogi, liikkumiskysely, asukastilaisuus) kautta. Asukasvuorovaikutuksen jälkeen projektiryhmä tekee lopullisen ehdotuksen linjaston kehittämistoimenpiteistä, joka hyväksytetään projektin ohjausryhmällä. Ohjausryhmään kuuluu myös Helsingin kaupungin edustaja.


Osallistu siis rohkeasti – ja vaikuta joukkoliikenneyhteyksiisi!